Krediiditaotlus


Krediidi saamiseks tuleb ettevõttel täita kaubakrediidi taotlus: