Tõhusa haljastuse näited rahvusvahelisest kogemuses

Tõhusa haljastuse näited rahvusvahelisest kogemuses

2007. aastal koostas Seattle linnavalitsus uue arengukava, milles aastaks 2025 tõstetakse kogu linna territooriumi haljastuse tõhususarv 0,75.


Foto 5: Seattle peale Green Factor´i (tõhusa haljastuse) realiseerimist. Kõniteedele on asetatud sademevee imendumiseks vuugitud plaatsillutis, mis on eraldatud sõiduteest ja hoonest sademevett imenduvate haljastatud peenardega ja puudega, ökoloogilise taseme tõstmiseks on fassaadil kasutatud vertikaalset haljastust – ronitaimi www.seattle.gov/dpd/Permits/GreenFactor/Overview/

Malmös võeti 2001. aastal aluseks Berliinis kasutusel olnud põhimõtted. Elamumessi „City of Tomorrow“ korraldusega võeti kasutusele haljasalade tõhususarv ning kinnitati haljastuse tõhususe arvutamiseks kasutatavatele elementidele tõhususarvud.

Foto 6: Elamumess Bo01 „City of Tomorrow“ saavutatud tulemus. Haljastatud katused, vuugitud kivisillutised, hooldusenergiat vähenõudvad madala põõsastikuga haljastatud alad, http://www.greenstructureplanning.eu/scan-green/bo01.html


Foto 7: Elamumess Bo01 „City of Tomorrow“ kasutatud lahendused. Vuugitud kivi- ja plaatsillutised sademevee imendumiseks, madala põõsastikuga haljastatud alad ja hooldusenergiat mittenõudvad ronitaimed http://www.greenstructureplanning.eu/scan-green/bo01.htm

Soomes alustati tõhusa haljastusega  (Soomekeeles: vihertehokuus) 2012 aastal Espoos.
 


Foto 8: Espoo kogemused. Sademevett läbilaskvate vuugitud kivisillutiste ehitustööd. Ehitustegevuse käigus säilitatavad igihaljad puud on taotluseks haljastuses kulusid kokku hoida. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirkkoj%C3%A4rvi_Espoo_Finland.JPG.


Foto 9/10: (vasakul). Näide sademevete ärajuhtimisest ja infiltreerimisest, ala võib kasutada (paremal) ka dekoratiivelemendina ning puhkekohana (Asuntomessut Jyväskylässä 2014).


Foto 11/12: ronitaimed seinapindade elustamisel ja soojusenergia tõhustamisel. Ronitaimede abil saab mõjutada nii hoone sisetemperatuuri kui ka elustada monotoonseid seinapindasid. Allikas: Asuntomessut Jyväskylässä 2014.

Autor: Arvi Altmäe 

Jaga
TõHUSA HALJASTUSE NäITED RAHVUSVAHELISEST KOGEMUSES on lisatud ostukorvi
Don't forget to buy these compatible products,