McCulloch robotniidukite kampaania

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

mcculloch

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks McCullochi robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta

paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes

eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda

kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel

aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki McCullochi robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967059817, 967798117, 967798017, 967059717 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2022 kuni 31.05.2022 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasi[1]müüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2022 kuni 31.05.2022 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskir[1]jades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas*,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult McCullochi volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav McCullochi kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt

Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses.

3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud

paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.

3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 45 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigal[1]damise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andme[1]kaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures

volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebi[1]lehel www.mcculloch.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.mcculloch.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele

* Volitatud MCCULLOCH robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HIIUMAA
STEVEN VV OÜ Leigri väljak 1; Kärdla 463 1489
IDA-VIRUMAA
BASEILO OÜ Rakvere 35; JõhvI 336 2641
JÕGEVA MAAKOND
ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva 776 2080
JÄRVAMAA
MEHKA EESTI OÜ Pärnu tn.73 C; Paide 385 0220
BASEILO OÜ Suur-Aia 45; Paide 385 1554
LÄÄNE MAAKOND
STEVEN VV OÜ Tehnika 7; Uuemõisa 473 1305
LÄÄNE-VIRUMAA
BASEILO OÜ Tallinna mnt.47; Rakvere 324 3967
KALLING OÜ Jaama pst.19; Rakvere 325 5274
PÕLVA MAAKOND
ROOSMASHIIN OÜ Võru tn.32; Põlva 799 5923
PÄRNUMAA
TANNI-VAKOMA OÜ Suur-Jõe 50; Pärnu 443 8686
RAPLA MAAKOND
PAKA METS OÜ Alu tee 16; Rapla 485 5056
PAKA METS OÜ Pärnu mnt. 67; Märjamaa 482 1815
VALLEP INVEST OÜ Tallinna mnt 3; Rapla 489 4409
SAAREMAA
MAURIKS AS Tallinna mnt.61; Kuressaare 453 1640
SOOVIPOOD OÜ Kuivastu mnt.41; Orissaare 454 5677
TEMPORE OÜ Tallinna tänav 58; Kuressaare  454 5459
INTRAC EESTI AS Niidupõllu tee 4, Sikassaare küla  603 5700 
TALLINN, HARJUMAA
KRS TRADE OÜ (ruudi.ee)  Kanarbiku tee 15/3 Järveküla 75304 Tallinn  528 9220
SAESTUUDIO OÜ Männiku tee 19; Tallinn 672 2987
V.L.T. OÜ Männiku tee 104; Tallinn 658 6699
EXPOMARKET OÜ Salve 1; Tallinn 652 6598
EXPOMARKET OÜ Rannamõisa 4G; Tallinn 679 6007
NIIDUSTUUDIO OÜ Viljandi mnt.16B;Tallinn 677 1010
INTRAC EESTI AS Tartu mnt. 167; Harjumaa 603 5710
HAABER AUTO OÜ Rohuneeme tee 2; Haabneeme 609 0351
KAIU EKO KAUBANDUS OÜ Hariduse 2C; Kose 675 6406
TARTU MAAKOND
MEHKA EESTI OÜ Turu tn 34; Tartu 733 3095
REGINETT OÜ Ringtee 75a; Tartu 734 1945
VALGA MAAKOND
MEHKA EESTI OÜ Pikk tn.4; Valga 767 9180
MEHKA EESTI OÜ Valga põik 3; Otepää 766 1890
VILJANDI MAAKOND
K.LUHT OÜ Valuoja puiestee 13a; Viljandi 434 4169
VILJANDI NURME OÜ Jämejala tee 20; Jämejala küla  433 5086
VÕRU MAAKOND
MEHKA EESTI OÜ Vabaduse tänav 4b; Võru 782 8250

Kampaanias "Raha tagasi garantii" osalemise tingimused

Kui kavatsete kampaania “Raha tagasi garantii” raames MCCULLOCHI robotmuruniiduki tagastada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), sest need kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;
2. täitke käesolev vorm (laadige alla) ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;
3. esitage vorm müüjale, kes hüvitab ostuhinna pärast kontrolli või vajaduse korral saadab tagastatud toote volitatud hoolduskeskusesse kontrolliks vastavalt selle vormi pöördel punktis 2.4 kirjeldatud tingimustele. Kõik kampaaniatingimused on leitavad allalaaditavalt vormilt.

vormtingimused