4 tunniga Telli&Nopi tellimuse täitmine pole kuni 25.10 võimaldatud.
Täidame teie tellimused esimesel võimalusel. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 

McCulloch robotniidukite kampaania

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks McCullochi robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki McCullochi robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967059817, 967798117, 967798017, 967059717 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2021 kuni 30.06.2021 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2021 kuni 30.06.2021 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 60 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 60-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas*,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult McCullochi volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav McCullochi kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses.

3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.

3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.mcculloch.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.mcculloch.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

* Volitatud MCCULLOCH robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HIIUMAA                            

STEVEN VV OÜ                             Leigri väljak 1; Kärdla      463 1489                            

IDA-VIRUMAA                 

BASEILO OÜ                                  Rakvere 35; Jõhvi            336 2641             

JÕGEVA MAAKOND                       

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ      Kesk tn.3; Jõgeva            776 2080

JÄRVAMAA                        

MEHKA EESTI OÜ                          Pärnu tn.73 C; Paide       385 0220

BASEILO OÜ                                   Suur-Aia 45; Paide          385 1554                            

LÄÄNE MAAKOND                         

STEVEN VV OÜ                              Tehnika 7; Uuemõisa       473 1305                            

LÄÄNE-VIRUMAA                           

BASEILO OÜ                                   Tallinna mnt. 47;Rakvere  324 3967

KALLING OÜ                                   Jaama pst.19; Rakvere     325 5274

PÕLVA MAAKOND                          

ROOSMASHIIN OÜ                         Võru tn.32; Põlva              799 5923

PÄRNUMAA                       

VÄLU OÜ                                         Jakobsoni 1; Vändra         442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ                        Suur-Jõe 50; Pärnu           443 8686

RAPLA MAAKOND                         

PAKA METS OÜ                               Alu tee 16; Rapla              485 5056

PAKA METS OÜ                               Pärnu mnt. 67; Märjamaa 482 1815

VALLEP INVEST OÜ                        Tallinna mnt 3; Rapla        489 4409                            

SAAREMAAA

MAURIKS AS                                    Tallinna mnt.61; Kuressaare        453 1640

SOOVIPOOD OÜ                              Kuivastu mnt.41; Orissaare         454 5677

TEMPORE OÜ                                  Tallinna tänav 58; Kuressaare     454 5459                            

TALLINN, HARJUMAA                   

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee)               Väike-Männiku 5, Tallinn              528 9220

SAESTUUDIO OÜ                            Männiku tee 19; Tallinn                 672 2987

V.L.T. OÜ                                           Männiku tee 104; Tallinn              658 6699

EXPOMARKET OÜ                           Salve1; Tallinn                              652 6598

EXPOMARKET OÜ                           Rannamõisa 4G; Tallinn               679 6007

MEHKA EESTI OÜ                            Peterburi tee 34; Tallinn               655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                         Viljandi mnt.16B;Tallinn                 677 1010

INTRAC EESTI AS                           Tartu mnt. 167;  Harjumaa             603 5710

HAABER AUTO OÜ                          Rohuneeme tee 2; Haabneeme    609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ           Hariduse 2C; Kose                        675 6406

TARTU MAAKOND                          

MEHKA EESTI OÜ                            Turu tn 34; Tartu            733 3095

REGINETT OÜ                                  Ringtee 75a; Tartu         734 1945

VALGA MAAKOND                          

MEHKA EESTI OÜ                            Pikk tn.4; Valga              767 9180

MEHKA EESTI OÜ                            Valga põik 3; Otepää      766 1890

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ                                       Valuoja puiestee 13a; Viljandi       434 4169

VILJANDI NURME OÜ                     Jämejala tee 20; Jämejala küla     433 5086

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ                           Vabaduse tänav 4b; Võru  782 8250