Bauhofis on Ostumöll!
OSTUMÖLLU KAMPAANIA REEGLID1. Kampaania korraldaja on Bauhof Group AS (edaspidi: korraldaja), reg.nr. 10636638, J. Smuuli tee 41, 11415 Tallinn, info@bauhof.ee.


2. Kampaanias on võimalik osaleda perioodil 03. – 16.03.2020 (14 päeva).


3. Kampaania toimub kõigis korraldaja Eesti kauplustes, sh e-poes www.bauhof.ee.


4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.


5. Kampaania teostatakse müügiedendamise eesmärgil.


6. Kampaania auhinnad: 


Igale kampaaniapäevale (kampaania periood 03.-16.03.2020) järgneval tööpäeval loosib korraldaja eelmisel kampaaniapäeval korraldaja kauplustes või e-poes ostu sooritanute seast välja 13 eraisikust Meistriklubi klienti, kelle ost oli vähemalt 10€ suurune ja tagastab neile loosis võitjaks osutunud ostutšekil/e-poe tellimusel märgitud ostusumma täies ulatuses. Iga päev loositakse võitjad igast korraldaja kauplusest või e-poest. Kampaania perioodil loositakse kokku 182 võitjat.


7. Kampaanias osalemine:


Kampaanias osalevad vähemalt 18-aastased eraisikud, kelle ost on sooritatud Meistriklubi liikmena ja kelle ostusumma on vähemalt 10€. 

Loosimises osalevad ainult ostutšekid ja e-poe tellimused, mis on sooritatud Meistriklubi liikmena – see tähendab, et enne ostu sooritamist tuleb kassas esitada Meistriklubi kaart või ID-kaart. E-poe ostu puhul tuleb logida end enne ostu sooritamist Meistriklubi kontole sisse. Meistriklubi liikmestaatuse puudumise korral on võimalik see enne ostu sooritamist vormistada kampaania perioodil tasuta!

 

Kampaanias osalemiseks ei pea ostutšekki ega e-poe tellimust registreerima. Vajalik informatsioon on korraldajale kättesaadav korraldaja andmebaasist.

 

Kampaanias ei saa osaleda juriidilised isikud ja järgmised tehingud: ettemaks (sh ettemakstud eritellimused), järelmaks, krediidimüük, kinkekaardi müük, kinkekaardiga teostatud müük ja tühistatud/tagastatud ostud. Samuti ei saa osaleda Bauhof Group AS-i esinduste töötajad ning alla 18-aastased isikud.

Kampaanias ei osale ka Meistriklubi liikmed, kellel puuduvad korraldaja andmebaasis kontaktandmed (e-mail, kontakttelefon).


8. Auhindade loosimine:


Loosimine toimub igale kampaaniapäevale järgneval tööpäeval. Näiteks loositake 4. märtsil välja 13 võitjat 3. märtsi ostutšekkide ja e-poe tellimuste seast.
Üks ostutšekk ja üks e-poe tellimus osaleb loosimises üks kord. Näiteks 3. märtsi ostutšekk või e-poe tellimus, mis ei osutunud 4. märtsil toimunud loosis võitjaks, ei osale enam 5. märtsil teostatavas loosis. Samuti ei osale uuesti loosis võitjaks osutunud ostutšekk ega e-poe tellimus.
Reede, laupäeva ja pühapäeva ostutšekkide või e-poe tellimuste seast loositakse 3 x 13 võitjat välja nendele päevadele järgneval esmaspäeval. Näiteks 7. märtsi ostutšekkide ja e-poe tellimuste seast loositakse võitjad 9. märtsil.


9. Pärast loosimist (loosimise kuupäeval) teavitatakse võitjaid võidust kas e-maili või telefoni teel. Võitjate nimesid veebilehel ei avalikustata.


10. Auhindade üleandmine:


Ostusumma tagastamist võitjale alustatakse võitjale sobivas Bauhofi kaupluse infoletis sularahas alates kuuendast tööpäevast pärast seda, kui korraldaja on võitjat võidust teavitanud. Auhinna kättesaamiseks peab võitja kaupluses tõestama enda Meistriklubi liikmelisust ehk esitama Meistriklubi plastikkaardi või ID-kaardi. Esitatud Meistriklubi kaart peab ühtima kaardiga, millega võitjaks loositud ost sooritati.
Auhinnale on võimalik järele minna kuni 30. aprillini 2020. Pärast seda kuupäeva ei ole võitjal enam võimalik enda võitu kätte saada.


11. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.


12. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.


13. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.


14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teavitades kampaanias osalejaid koheselt meedia vahendusel.


15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.


16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Bauhof Group AS, J. Smuuli tee 41, 11415 Tallinn või meiliaadressile info@bauhof.ee märksõnaga ”OstuMöllu auhinnaloos”. Kampaania lisainfo meiliaadressilt info@bauhof.ee või Bauhofi infotelefonilt tööpäeviti, 8.00-17.00, numbrilt 606 1444.


17. Pretensioonidele vastab korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.