Profiklubi tingimused äriklientidele


Tingimused kehtivad alates 07.06.2022

1.      Profiklubist üldiselt

1.1. Profiklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi ja eripakkumisi ettevõtte kaupluses.

1.2. Profiklubiga saavad liituda nii füüsilisest kui juriidilisest isikust kliendid (edaspidi klubi liige).

1.3. Profiklubiga liitumistaotluse esitamisel ja programmi reeglite tingimustega nõustumisel kinnitab klient, et on tutvunud programmi tingimustega ning kliendi ja Bauhof vahel hakkab kehtima leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel (edaspidi leping).

1.4. Profiklubi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee, veebiaadress www.bauhof.ee.

 2.      Profiklubiga liitumise tingimused

2.1. Profiklubiga saavad liituda juriidilised isikud (sh FIE), kes nõustuvad programmi reeglite tingimustega.

2.2. Profiklubiga liitumiseks tuleb juriidilisel isikul täita ja esitada vastavasisuline liitumisavaldus.

2.3. Profiklubisse kuuluvust kinnitab ID-kaart.

2.4. Soovi korral väljastatakse kliendile plastikust Profiklubi kaart, mis on kliendile tasuta. Profiklubi plastikkaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

2.5. Juriidilisele isikule väljastatakse avalduse alusel nii mitu kaarti kui juriidiline isik on märkinud esitatud avaldusele.

2.6. Bauhofil on õigus jätta Profiklubi liikmelisus registreerimata ja klubi liikmelisust kinnitav kaart väljastamata, kui liitumisavalduse kohustuslikud andmeväljad on täitamata (sh  e-posti aadress ja/või mobiiltelefoni number) või juhul kui taotlejal on juba kehtiv Profiklubi kaart.

2.7. Profiklubi kaart kehtib 3 aastat selle väljastamise kuupäevast arvates.

2.8. Profiklubi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab selle kasutaja liikmelisus olema aktiivne.

2.9. Liikmestaatuse peatumisel ei rakendu Profiklubi soodustused ja hüved.

2.10. Plastikust kliendikaart on Bauhofi omand. Lõppenud kehtivusajaga kaardi on klient kohustatud tagastama Bauhofi infopunkti.

3.   Profiklubi hüved ja püsisoodustused

3.1. Profiklubi liikmena saab klient osta kaupu Bauhofist Profiklubi hinnaga.

3.2. Profiklubi liikmetele kehtib Bauhofi kaupluses tavahinnaga toodetele püsivalt vähemalt 25%-line soodustus.

3.3. Profiklubi soodustused ei kehti Bauhofi e-poes www.bauhof.ee.

3.4. Profiklubi soodustused ei kehti toidukaupadele, jookidele ja kinkekaartidele.

3.5. Profiklubi juriidilisest isikust liikmele kehtivad üldised Profiklubi soodustused ja ka  täiendavalt personaalsed ärikliendihalduriga kokkulepitavad soodustused.

3.6. Profiklubi juriidilisest isikust liikmele laiendevad kaupluse perioodilised kampaaniapakkumised.

3.7. Profiklubi programmi raames ei summeerita erinevaid allahindlusi – alati rakendub suurim võimalik allahindlus.

3.8. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta Profiklubi programmi raames kliendile pakutavaid soodustusi ja tingimusi, teavitades sellest ette mõistliku aja jooksul ettevõtte veebiaadressil www.bauhof.ee.

3.9. Profiklubi kaart ei ole maksevahend.

3.10. Profiklubi liige peab soodustuse saamiseks esitama kehtiva plastikkaardi või ID-kaardi kassas enne ostu sooritamist. Tagantjärele ostusummat kaardi arvestusse ei kanta.

4.    Profiklubi liikmelisusega seotud kliendiandmed

4.1. Profiklubi füüsilisest isikust liikmete isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas Bauhofi andmekaitsetingimustega,  millega saab tutvuda aadressil www.bauhof.ee.

4.2. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega kaupluse infopunktis isikut tõendava dokumendi alusel või esitades selleks vastavasisulise kirjaliku taotluse Esita taotlus oma isikuandmetega tutvumiseks siin -  Bauhof Group AS privaatsuspoliitika - bauhof.ee

4.3. Juriidilise kliendi füüsilisest isikust liikme isikuandmete muutumisel on klient kohustatud pöörduma talle määratud Bauhof kaupluse müügijuhi poole.

4.4. Kliendi füüsilisest isikust liikmel on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist (konto sulgemist), esitades sellekohase avalduse. Esita taotlus siin.

5.      Muud tingimused

5.1. Profiklubi kaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud koheselt teatama talle määratud Bauhofi kaupluse müügijuhti. Bauhof ei vastuta klubiliikme ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

5.2. Kaotatud, varastatud või rikutud kaart asendatakse soovi korral duplikaadiga. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam aktiveerida.

5.3. Profiklubi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu Profiklubi liikmelisusega seotud info on nähtav kodulehel www.bauhof.ee/profiklubi-tingimused-ariklientidele.

5.4. Paberkandjal oleva teksti ja kodulehel oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv kodulehel olev tekst.

5.5. Profiklubiga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta Bauhofi infotelefonil +372 606 1444 tööpäevadel kell 9-17 või kirjutada e-posti aadressil info@bauhof.ee.