Korkparkett - naturaalne ja soe põrandakate

Korkparkett - naturaalne ja soe põrandakate

Korkparkett on peale astudes meeldivalt soe, pehme ning vetruv põrandakate, mis erinevalt tavalisest puit- või laminaatparketist, isoleerib ka hästi heli ja on kulumiskindel ning õigesti hooldades küllaltki pika elueaga.

Korkparkett seab aluspinnale kindlad tingimused, kuna on üsnagi õhuke kattematerjal. Et lõpptulemus oleks tasane ning nauditav, tuleb vajalikud tingimused kindlasti täita. Erinevatel parketivalmistajatel on oma toodangu paigaldamiseks välja töötatud parim lahendus, seega peab esmajärjekorras jälgima tootja juhendit, mis on kindlasti parketilaudadega kaasas. Paljud tootjad soovitavad n-ö ujuvat paigaldust ehk aluspõranda külge mitte kinnitamist. Korkparketi valmistajad ei soovita oma toodangut ka niisketesse ruumidesse paigaldada. Kes soovib aga korkparketti iseseisvalt paigaldada, siis soovitab Bauhof just lukksulundiga parketilaudasid, mille paigaldamine on liimivaba ja jõukohane igale meistrile. Alljärgnevalt selgitame sellise parketi paigaldamist lähemalt!

Vajaminevad tööriistad

Korkparketi paigaldamine ei vaja palju spetsiaalseid tööriistasid. Paigalduseks piisab kõigest saest ja haamrist. Kui aga aluspõranda seisund ei võimalda sellele kohe parketti paigaldada, peab selle alustuseks renoveerima või sootuks uuesti paigaldama. Selline töö aga nõuab elektritööriistasid.

 

Vaja läheb:

• Haamrit
• Mõõdulinti
• Nurgikut
• Märkimispliiatsit
• Käsisaagi
• Sõrgkangi
• Akutrelli
• Erinevaid otsikuid ning avafreese trellidele

 

Aluspõranda ettevalmistus

Korkparketi aluspind peab olema jäik, kuiv ning ühtlane. Tihti täidavad neid tingimusi vana betoon-, laud- või vinüükattega põrand. Kindlasti ei tohi korkparketti paigaldada vaipkattele ega uuele betoonpõrandale. Viimane vajab aega niiskusesisalduse ühtlustumiseks ja korralikult kuivamiseks. Soovitatavalt töödeldakse betoonist aluspind ka niiskustõkkega. Kaval nipp betoonpõranda kuivuse kontrollimiseks on järgmine: lõika tavalisest vigastamata kilematerjalist 1m2 tükk, aseta see põrandale ja teibi ääred niiskuskindla teibiga õhukindlalt. Kui 24 h möödudes on kile eemaldamisel märgata kondensatsioonivee piiskasid, siis peab põrand veel kuivama.

Küttega põrandatele tuleb aga paigutada 0,2 mm kilest aurutõke, mille jätkukohad peavad olema vähemalt 200 mm ülekattega ning täiendavalt teibitud.

Kui olemasolev põrand on tasane, võib parketilauad otse sellele paigaldada.

Kui aluspõrand ei ole ühtlane ja sellel esineb nii kõrgemaid kui ka madalamaid kohti, siis tuleb ebatasasused kindlasti kõrvaldada. Tihti võib aluspõranda materjal olla purunenud või muul moel nõrgenenud. Põrandas leiduvad konarused saab ära lihvida või hööveldada, samuti võib neid tasandusseguga täis valada. Viimase meetodi puhul peab parketipaigalduse siiski edasi lükkama, et segu jõuaks kivistuda ja saavutaks normaalse niiskustaseme. Tasandussegu tuleb kindlasti valmistada vastavalt tootja juhendile. Bauhofis on rikkalik ehitussegude valik, kus on olemas kõikide kvaliteetsemate tarnijate erinevate omadustega tasandussegud ja põrandapahtlid.

Teine võimalus põranda ühtlustamiseks on katta see ehitusplaatidega nagu puitkiudplaat, vineer või spetsiaalselt põrandatele mõeldud kipsplaadid. Need tuleks võimalusel valida sulunditega ning kinnitamisel kasutada kindlasti kruvisid, kuna naelad võivad kergesti lahti põruda. Kruvid tuleb kinnitada nii tugevalt, et nende pind jääks plaadi pinnast pisut alla poole. Kui ehitusplaate paigaldatakse laagidele, tuleb jälgida, et kinnituskohad oleksid laagidega kohakuti. Laudisele paigaldamisel tuleb jälgida, et plaatide ühenduskohad ei kattuks laudise vuugivahedega, mis on potentsiaalsed nõrgad kohad ja võivad hiljem järgi anda. Seinte ning plaatide vahele peab deformatsiooniks jätma 5–10 mm, kuna aluspõranda liikumised võivad hiljem põhjustada põranda tursumist. Põranda tasasust saab kontrollida sirge latiga.

 

Korkparketi paigaldamine

Bauhofi ehituseksperdid soovitavad korkparketiplaadid paigutada esmalt ruumi n-ö aklimatiseeruma u 48 tunniks. See tagab materjali kohanemise ruumi niiskusrežiimiga ning minimeerib hiliseimaid sisekliima muutustest tingitud mahukõikumisi.

Tavaliselt paigutatakse parketilauad aknasuunaliselt. Kui paigaldatavaks kohaks on aga piklik koridor, on paigaldamise suund piki ruumi.

Kui tööriistad on olemas, aluspõrand ettevalmistatud ja parketi paigaldamise suund välja mõeldud, siis võib töö alata!

• Vajadusel paigutatakse parketilaudade alla aluskate, tavaliselt õhuline plastmaterjal. Bauhofi põrandakatete osakonnas on lai valik erinevaid parketi aluskatteid, mida on võimalik vajamineva koguse jagu suurest rullist valmis lõigata või võtta otse riiulist käepärase väikepakendi. Alusmaterjal aitab tasandada aluspõranda väiksemaid ebatasasusi ning loob põrandale paremad heli- ning soojusisolatsiooni omadused. Aluskatet saab parajaks lõigata kääride või noaga. Korraga ei tasu kogu põrandat aluskattega katta, vaid järk-järgult. Aluskatet tuleb liitumiskohtadest teibiga kinnitada, et materjali tükid ei nihkuks.
• Esimene parketilaud paigaldatakse vasakusse nurka nii, et sulundi sooned jääksid seinte poole. Parketiserva ning seina vahele tuleb panna kiil, et tekiks seinaga kuni 10 mm vahe. Esimese laua otsasulundi keelele tuleb liimi kanda kogu ulatuses ning jätkata siis rida. Ühenduskoha kindlustamiseks võib seda mõõdukalt koputada puitklotsi ning haamriga. Kindlasti tuleb liimi ülejäägid kohe niiske lapiga ära pühkida. Hiljem on liimiplekke aga tunduvalt raskem eemaldada. Pahtlilabidaga liimiplekke kraapides on oht hoopis parketipinda kahjustada.
• Eelnevate juhiste kohaselt jätkata rea lõpuni. Viimane parketilaud tuleb parajaks saagida nii, et parketirea ning seina vahele jääks kuni 10 mm ruumi. Saagimiseks võib parketilaua teist pidi keerata, et viimistlus ei saaks kahjustada. Sae tera peaks olema võimalikult terav ja väike. Rea lõpus asetseva parketilaua kinnitust saab tihendada sõrgkangiga, mille toetuspinna alla tuleb kindlasti paigutada klots, et seina mitte kahjustada. Saagimisest üle jäänud materjali, mis on pikem kui 25 cm saab kasutada teise rea alustamiseks, mille abil saab ka materjali säästvalt kasutada.
• Esimese rea parketilaudade sulundikeeled tuleb tööprotsessi edenedes järk-järgult liimiga katta ja nende külge kinnitada teise rea lauad. Kindlasti ei tohi korraga terve parketirea sulundikeeli liimiga katta. Teise parketirea alguse ja seina vahele peab jällegi jääma kuni 10 mm vahe. Et tugevdada esimese ja teise rea laudade kinnitust, võib teise rea laudu koputada õrnalt puitklotsi ning haamriga. Vahedest eralduv liim tuleb koheselt lapiga pühkida.
• Jätkata ridade paigaldamist. Unustada ei tohi liimimist ja koputamist.
• Viimane parketilaud võib vajada pikuti läbisaagimist. Unustada ei tohi, et seina ja viimasel laua vahele peab jääma kuni 1 cm. Viimase ja eelviimase parketirea ühenduskohti saab sõrgkangiga tihendada. Sõrgkangi toetuspinna alla tuleb panna puidust klots, et seina mitte kahjustada.
• Äsjavalminud põrandal tuleks käimist vältida 24 tundi ning pärast seda saab paigaldada põrandaliistud.

Radiaatoritorudele saab parketilaudadesse teha avafreesiga avaused. Selleks tuleb mõõdulindiga mõõta avause täpne asukoht ning avafreesiga seina ja avausevaheline materjal läbi saagida ning hiljem tagasi liimida. Radiaatoritorude ümber tuleb paigaldada ka äärik.

 

Õige hooldamise põhitõed

Hiljemalt 3 päeva pärast korkparketi paigaldamist saab selle pealispinna tihendada, vahatada või loodusliku vahaga immutada. Tihenduslakk kantakse parketipinnale maalrirulli abil ja lastakse seejärel  ära kuivada. Seejärel tuleb pind siledaks lihvida. Pärast lihvimistolmu tolmuimejaga eemaldamist kantakse peale veel üks kiht tihenduslakki. Enne viimase lakikihi pealekandmist tuleb ka see vahepealne kiht lihvida ja lihvimistolm eemaldada. Pidage siinjuures kindlasti silmas ka laki valmistaja poolseid juhiseid. Kui korkparkett on juba vabrikus töödeldud pealispinnaga, siis tuleb sellele alles pärast pikemaajalist kasutamist tihenduslakki kanda.

Tehases viimistletud korkparkett on üldiselt üsna määrdumiskindel materjal, kuid tekkinud plekid tuleb siiski esimesel võimalusel eemaldada. Korkparketti puhastatakse tolmuimeja ja märja põrandalapiga. Puhastamiseks ei tohi päris kindlasti kasutada söövitavad aineid vaid üksnes korkparketi jaoks mõeldud puhastusvahendeid. Esimestel päevadel pärast laki pealekandmist tohib põrandat ainult kuivalt puhastada. Stabiilne ruuminiiskus on korkparketi pikaks elueaks väga oluline ning talvisel kütteperioodil soovitavad Bauhofi eksperdid kasutada õhuniisutajat, et vähendada eluruumide vähesest õhuniiskusest tingitud mahukahanemisi.

 

Jaga
KORKPARKETT - NATURAALNE JA SOE PõRANDAKATE on lisatud ostukorvi