E-poes alates 100€ 0% järelmaksu intress >  Tasuta Transport* >

Meistriklubi kaardi tingimused

1. Meistriklubiga liitumise ja Meistriklubi kaardi väljastamise tingimused

1.1. Meistriklubi liikmeks ja Meistriklubi kaardi (edaspidi kaart) saamiseks saab taotlusi esitada Bauhofi kaupluste infoboksis või internetiaadressil www.bauhof.ee.

1.2. Meistriklubiga saab liituda eraisik või juriidiline isik (sh FIE), kes täidab kaarditaotluse kohustuslikud väljad. Taotleja kinnitab allkirjaga esitatud andmete õigsust.

1.3. Füüsilistest isikutest klientidele väljastatakse ainult üks kaart.

1.4. Juriidilistele isikutele väljastatakse infoboksist saadava avalduse alusel nii mitu kaarti, kui sellel on isikuid märgitud.

1.5. Bauhofil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui kohustuslikud andmeväljad on täitmata.

1.6. Meistriklubi liikmeks astumiseks ja kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Bauhofi kaupluse infoboksis liitumistasu 3 eurot ja esitada isikut tõendav dokument.

1.7. Taotluse rahuldamisel sisestab infoboksi teenindaja taotluses toodud andmed kaitstud infosüsteemi ning väljastab Meistriklubi kaardi taotlejale, keda edaspidi nimetatakse kaardi kasutajaks ja ühtlasi Meistriklubi liikmeks.

 

2. Meistriklubi kaardi kasutamise tingimused

2.1. Meistriklubi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab liige omama kehtivat kaarti.

2.2. Kaart on personaalne ja seda on võimalik siduda ID-kaardiga ja mobiilse Meistriklubi kaardiga.

2.3. Kaardi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus nõuda kaardi esitajalt isikut tõendavat dokumenti. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta ja vajadusel sulgeda.

2.4. Kui kaardile rakendatakse kampaania korras tavapärasest erinevat soodustust boonuspanga suurendamiseks, siis kehtib see kampaaniaperioodil ühele kliendile ainult ühekordselt, kui kampaania reeglistik ei sätesta teisiti.

2.5. Kaart ei ole maksekaart.

2.6. Kaardi kasutaja peab soodustuse saamiseks esitama kehtiva personaalse kaardi kassas enne ostu sooritamist. Tagantjärele ostusummat kaardi arvestusse ei kanta.

2.7. Eelnevalt kogutud boonusraha kasutamiseks peab kaardi kasutaja oma soovist teenindajat informeerima enne ostu eest tasumist.

2.7. Kõiki Meistriklubi allahindluseid arvutatakse toodete/teenuste tavahinnast.

2.8. Kaardi- ja kampaania allahindluseid ei summeerita – alati rakendub suurim allahindlus.

2.9 Boonuspanga allahindlus rakendub ainult boonusraha olemasolul.

2.10. Boonuspanga allahindlused ei rakendu järgmiste tehingute korral:

  • Kinkekaartide ost
  • Toodete ost, mille puhul on määratud ainult boonusraha kogumine
  • Eritellimused
  • Ettemaksu maksmine
  • ettemaksuga ja järelmaksuga tehingud

2.11. Info kaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav internetiaadressil www.bauhof.ee, samuti kaardi infovoldikus, mis on saadaval Bauhofi kaupluste infoboksides.

 

3. Muud tingimused

3.1 Meistriklubi kaart kehtib 3 aastat.

3.2. Kaardi kehtivusaja lõppedes peatakse kliendi Meistriklubi liikmelisus. Klient saab taastada oma liikmestaatuse uuendades või kinnitades eelnevalt antud kontaktandmete õigsust Bauhofi infoboksis. Koos kontaktandmete uuendamise ja/või kinnitamisega väljastatakse infoboksist ka uus kaart tasuta. Lõppenud kehtivusajaga kaardi tagastab kaardi kasutaja Bauhofi infoboksi.

3.3. Lõppenud kehtivusajaga kaardiga ei rakendu Meistriklubi soodustused ja hüved.

3.4. Meistriklubi liikmetel on võimalik saada infot kogutud boonuspanga jäägi kohta kassas prinditud sularahaarvelt, Bauhofi infoboksi teenindajalt või helistades kaupluse infotelefonil.

3.5. Infot boonuspanga boonusraha kogumise ja kulutamise kohta avaldatakse ainult kaardi numbri ja kliendi nime teatamisel või kaardi füüsilisel esitamisel infoboksi teenindajale. Info saaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus nõuda kaardi esitajalt isikut tõendavat dokumenti.

3.6 Boonuspanka kogutud boonusraha on tähtajaline ja kalendriaasta jooksul teenitud boonusraha kehtib järgneva aasta 31.märtsini. Peale aegumiskuupäeva kaotab eelneval aastal kogutud, kuid kasutamata jäänud, boonusraha kehtivuse.

3.7. Meistriklubi kaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama Bauhofi kauplusesse. Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi duplikaadi maksumus.

3.8. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta Meistriklubi soodustusi ja kaardi tingimusi, teavitades sellest internetiaadressil www.bauhof.ee ning Bauhofi infoboksides mõistliku aja ette.

3.9. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus tagastada kaart kauplusesse ja saada tagasi kaardi taotlemisel tasutud kaardi maksumusest proportsionaalne osa kasutamata kuude eest (36 kuud =100% kaardi maksumusest).

3.10.  Kaardiga liitudes nõustub Klient Bauhofi kliendiandmete kasutamise põhimõtetega.

3.11. Meistriklubi ka kaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu seonduv informatsioon on nähtav internetis aadressil: www.bauhof.ee. Käesoleva teksti ja internetis oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetis olev tekst.