E-poes alates 100€ 0% järelmaksu intress >>

BAUHOF GROUP AS PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Isikuandmete töötleja kontaktandmed

Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof)
Äriregistri kood: 10636638
Aadress: J. Smuuli tee 41, 1415 Tallinn
E-posti aadress: info@bauhof.ee

2. Privaatsuspoliitika kohaldamine

Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad Bauhof-i klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi ka ühiselt nimetatud töötlemine). Bauhof on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust, töödeldes isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.

Bauhof-i veebilehel kasutajaks registreerimisel või püsikliendi avalduse esitamisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega.

3. Töödeldavad isikuanded

Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Bauhof-i poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides tehtud muudatusi:
• ees- ja perekonnanimi;
• telefoninumber;
• e-posti aadress;
• postiaadress;
• isikukood;
• eelistatud kontakteerumisviis;
• suhtluskeel;
• ostueelistused Bauhofi kauplustes ja veebikeskkondades.

4. Muude andmete kogumine

Lisaks isikuandmetele kogub Bauhof isikustamata andmed ehk andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav. Isikustamata andmeid kogutakse ja kasutatakse eesmärgiga parandada ja arendada Bauhofi poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid ning analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist.

5. Andmete kogumise viisid

Isikuandmete ja muude andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• isiku poolt kontaktandmete esitamisel Bauhofi kaupluses või Bauhof-i veebilehtedel;
• Bauhof-i veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu;
• ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Bauhof-i kaupluses, e-poes või mõnel muul Bauhof-i kodulehel;
• Bauhof-ile teenuse- või järelmaksutaotluse esitamisel.

Bauhof kasutab oma hallatavatel veebilehtedel ajutisi küpsiseid. Need on väikesed ajutised failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ning kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ja abistada veebilehe kasutajat ning need ei salvesta informatsiooni, mis oleks personaalselt identifitseeritav. Küpsiste info võimaldab meil arendada Bauhof-i veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks. Bauhof-i veebilehtedel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamine

Bauhof töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
• kliendisuhtlus, sh kontakteerumine operatiivse info (nt kliendikaardi kehtivuse lõppemine, kaotatud kliendikaardi leidmine vms) edastamiseks;
• kliendisuhte haldamine ja analüüs;
• toodete ja teenuste pakkumine;
• pakutavate kaupade ja teenuste arendamine;
• teeninduse parendamine;
• kauba kätte toimetamine;
• oma kohustuste täitmiseks või õiguste kaitsmiseks;
• vastava nõusoleku olemasolul pakkumiste edastamine, sh tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest teavitamine ning kliendiküsitluste saatmine.

Bauhof säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Bauhof-il on õigus andmeid töödelda.

7. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Bauhof on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Bauhof ei edasta klientide kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud alustel.

Bauhof võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid järgmistele isikutele:
• volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad Bauhof klientide isikuandmeid Bauhofi nimel ja volitusel;
• järelevalve- ja uurimisasutused ning õigusnõustajad, audiitorid ja raamatupidajad.

Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid Bauhof-i klientide isikuandmete kaitsmiseks, lähtuma isikuandmete töötlemisel privaatsuspoliitikast, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema isikuandmeid vastavuses privaatsuspoliitikas toodud eesmärkidele ja õigusaktidega sätestatud piirides.

Kui klient on püsikliendiprogrammi liikmena andnud vastava selgesõnalise nõusoleku, võib Bauhof kliendi paremaks teenindamiseks avaldada koostööpartneritele kogutud teavet kliendi kohta. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta Koostööpartnerid, kellele andmeid edastatakse on aktsiaselts Emor (äriregistri kood: 10076576; aadress: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn); AS EXPRESS POST (äriregistri kood 10354213; aadress; Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn); Dentsu Aegis Network Estonia AS (äriregistri kood: 10147276, aadress Narva mnt 7d, A-korpus, 4. korrus, Tallinn, 10117) ja Mailbow OÜ (äriregistri kood: 11660774, aadress: Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn).

8. Turvalisus

Bauhof rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi turvameetmeid) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Bauhof klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

9. Isikuandmetele juurdepääs, andmete parandamine ja töötlemise lõpetamine

Kliendil on võimalik näha, muuta ja täiendada tema enda kohta kogutud isikuandmeid Bauhofi kaupluste infolettides. Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Bauhof teostab vastava toimingu hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates Kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest Bauhofi kaupluse infoletis.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Bauhof-i, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

10. Privaatsuspoliitika muudatused

Bauhof jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades Bauhof-i kodulehel muudetud privaatsuspoliitika ja tagades, et sõltumata mistahes muudatustest, on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@bauhof.ee.