Katuse katmine profiilplekiga

Katuse katmine profiilplekiga

Profiilplekist katus on kerge, tihe, lihtne paigaldada ja töödelda ning tehases tsingitud, värvitud ja lakitud ning korrapäraselt hooldatud plekk-katus peab üle värvimiseta vastu umbes 30 aastat. Mis omakorda tähendab katusele endale veel pikemat eluiga.

Tänapäeva profiilplekk-katused, mis on toodetud tehastes kõrgete kvaliteedinormide järgi, ei jää kestvuselt alla teistele kattematerjalidele. Samuti on seda äärmiselt kiire paigaldada ja lihtne töödelda, sest materjali paigaldatakse kuni 10 m2 plaatidena. Kodusele töömehele on kindlasti meeltmööda fakt, et profiilplekk ei vaja ka täislaudisest alustarindit.

Kui Sinu katus, mille kaldenurk on vähemalt 7o, vajab renoveerimist või maja uut katust, siis Bauhofi üldehitusosakond on õige koht, kust leida meelepärane toode. Bauhofis on lai valik erinevaid profiile, alates trapetsmustrist kuni kivikatuse imitatsioonini välja. Suuresti varieerub ka pinnaviimistlus, mis tagab piisava ilmastikukindluse ja soovitud välimuse.

Kui olete otsustanud majale profiilplekist katuse valida, soovitavad Bauhofi ehituseksperdid lähtuda eelkõige materjali tootja paigaldusjuhendist.

Õige tööriista valik tagab kvaliteedi

Et profiilpleki teravad servad võivad elektritrelli juhet kahjustada ja eluohtlikke olukordi tekitada ning elektrijuhtmed võivad ka jalgadesse takerduda, on mõistlikum kasutada akutrelli. Bauhofi kaubavalikus on kvaliteetsete tarnijate nagu Bosch, Makita ja Metabo erinevaid tooteid, mille hulgast leiab endale sobiliku ka kõige nõudlikum töötegija. Kindlasti soovitame jälgida ka käimasolevaid kampaaniaid – nii on võimalik soetada endale kvaliteetne töövahend eriti soodsa hinnaga.

Profiilpleki paigaldamiseks läheb vaja:

• 
Haamrit/naelapüstolit
• Sõrgkangi
• Mõõdulinti
• Märkimispliiatsit
• Ketassaagi
• Käsisaagi
• Kruvikeerajaotsikuid trellile
• Akutrelli
• Klambrilööjat
• Plekikääre

Kavalaid nippe ladusaks tööks

• 
Plaatide servad ja nurgad on teravad, seega kasutage transportimisel alati töökindaid, et vältida vigastusi. Nii töökindad kui ka kõikvõimalikud muud kaitsevahendid soovitame soetada kohe koos katusematerjalidega Bauhofi tehnika- ja tööriistaosakonnast.
• Transportimisel vältige plaatide painutamist, kuna see võib rikkuda lõpptulemuse välisilmet.
• Ladustage plaadid tasasele pinnale, mille alla paigutage 1 m vahedega aluspuud. Oleks hea, kui plaadid oleksid ka väikese kalde all, et sademevesi saaks maha voolata.
• Ärge lõigake plekki ketaslõikuriga! See pärsib materjali korrosioonikindlust ja katusekatte eluiga väheneb märgatavalt.
• Vältige plaatide kriimustamist, kuna kriimustustest võib alguse saada laiaulatuslik korrosioon.
• Plaatide kinnitamiseks kasutage ainult ettenähtud tihenditega kruvisid!
• Töö käigus kahjustada saanud plekk värvige parandusvärviga üle – Bauhofi ehituskeemia osakonnast on võimalik osta ka spetsiaalseid plekk-katuse parandamise aerosoolvärve, mis on levinumates värvitoonides ja mis sobivad väiksemateks parandustöödeks. Samuti on sortimendis katusevärvid tavapurkides.
• Tihendatud kruvisamm harjas, räästas ja viilul tagab parema tormikindluse.

Vana katuse eemaldamine ja aluskatte paigaldamine

Kui vana katus on eterniidist, siis tuleks kindlasti pöörata tähelepanu asjaolule, et eterniit sisaldab asbesti, mis on sisse hingates tervisele kahjulik. Sellepärast ei tohiks eterniitplaate lõhkuda ja eemaldamise ajal on soovitatav kanda respiraatorit.

Kuna uue katuse paigaldamine on pikaajaline investeering, tasub üle vaadata ka vana roovitise olukord ja vajadusel ning võimalusel see asendada uuega. Bauhofi üldehitusosakonnas on püsisortimendis saadaval kõik levinumad ehitusliku puitmaterjali ristlõiked – tavalisest kuni immutatud ja hööveldatud materjalideni.

Profiilplekist katuse puhul paigaldatakse aluskate, millel on peamiselt kaks ülesannet: kindlustada täiendavalt katusetarindi vettpidavus ning juhtida katusekatte liitekohtadest läbi pääsenud vesi räästani.

Aluskatteks on soovitatav valida plast- või bituumenkatted, sest need on juba algselt vetthülgavate omadustega. Nende hulgast tuleks valida sellised, mis on ühelt poolt töödeldud kondensvett imavaks. Plast- ja bituumenmaterjalist aluskatteid müüakse rullidena, mille laius on kohandatud tavalise sarikavahega.

Aluskatet võib paigaldada kahel viisil – räästasuunaliste või viilusuunaliste paanidena. Viilusuunaline paigaldamine eeldab, et sarikavahe on u 30 cm väiksem, kui aluskatte paani laius. Viilusuunalise paigaldamise korral mõõdetakse välja ühe paani pikkus sellise varuga, et aluskatte materjal ulatuks üle katuseharja ja natuke üle külgseina. Räästasuunalise paigaldamise juures tuleb paani pikkus mõõta nii, et see ulatuks üle otsaseinte. Tuleb jätta ka varu, sest aluskatet ei tõmmata hiljem pingule. Valmismõõdetud paanid võib maas noaga valmis lõigata ning hiljem siis katusele tõsta. Viilusuunalist paigaldamist alustatakse otsaseinast. Paan peab ulatuma pisut üle otsaseina ja üle järgmise sarika, nii et järgmise paaniga tekib sarika kohal paraja suurusega ülekate. Samuti peab paan ulatuma üle katuseharja ja külgseina.

Räästasuunalist paigaldamist alustatakse alumisest paanist, mis peab ulatuma veidi üle otsaseinte ja külgseina.

Paanid kinnitatakse sarikatele klambrite või suurepealiste naeltega. Paanil lastakse sarikate vahele jääda piisavalt lõdvalt, et moodustuks renn, mis juhib vett räästani.

Seejärel paigaldatakse järgmine paan u 20 cm ülekattega eelmisest ja kinnitatakse sarikatele. Nii jätkatakse üle kogu katusekülje. Mõlema katusekülje paanid tuuakse katuseharjal üksteisest üle. Võib kasutada ka meetodit, kus hiljem paigaldatakse üks paan harjale pikkupidi, kattes sel moel katusekülje aluskatte paane.

Aluskatte ja sarikate peale lüüakse lõpuks latid, mis kindlustavad aluskatte kinnitust ning toimivad hiljem roovitise alusena. Lati pikkus peab kindlasti olema räästast harjani.

Kui katust läbivad mingisugused avaused, nagu näiteks korstnad või ventilatsioonitorud, siis tehakse aluskatte materjalile sisselõige väiksem kui avaus, et materjal liibuks hiljem ümber avause. Täiendavalt kinnitatakse katte serv ka teibiga.

Roovitise tegemine

Roovitis ja aluslatid moodustavad tarindi, mis jaotab koormuse ühtlaselt sarikatele, ning tekitavad tuulutusvahe, mis tagab konstruktsiooni kuivamise. Samuti kinnitub ka katusekate roovitisele.

Erinevate profiilidega plekk-katustel on erinev jäikus ja seepärast on laudroovitise samm ning materjali ristlõike vahemik tootja juhendis kindlasti kirjas. Üldiselt sobib roovitise tegemiseks laud, mille ristlõige on vahemikus 22×100 mm kuni 50×100 mm.

Esimese, räästal paikneva roovitise peale pannakse kõrgenduseks latt ning tavaliselt on esimese ja teise roovi vahe erinev ülejäänud katusekülje roovitise sammust.

Neelude alla tuleb kummalegi poole teha 600 mm ulatuses täislaudis, mis on samast materjalist kui roovitis.

Katusekatte paigaldamine

Enne paigaldamist tuleb katusekattematerjal painutamata ning vigastamata katusele tõsta. Hea oleks selle jaoks ehitada spetsiaalne tugevast aluspuidust kaldpind, mis muudab töökäigu lihtsamaks ja turvalisemaks.

Paigaldamist alustatakse neelukohtade ettevalmistamisega, mille peale kinnitatakse u 150 mm ülekattega spetsiaalne katteplekk.

Räästale kõrgenduseks paigaldatud lati peale pannakse räästaplekk. Siis tõstetakse esimene profiilplekist plaat katusele ja asetatakse maapinnalt vaadatuna parempoolsele viilule. Plaat peab üle räästa ulatuma u 30 mm. Tuleb jälgida, et hiljem jääks harjale vastas külje plaatidega samuti 30 mm vahe. Plaat kinnitatakse ülevalt keskelt ühe kruviga, et hiljem oleks võimalik asendit korrigeerida.

Teine plaat tõstetakse katusele ja kinnitatakse eelmise plaadi kõrvale, samuti keskelt ühe kruviga. Tähelepanu tuleb pöörata põikprofiilide kattuvusele. Korrigeeritakse plaatide kattuvust räästal ning seejärel kinnitatakse mõlemad plaadid spetsiaalsete kruvidega roovi külge.

Ka järgmised plaadid tõstetakse ükshaaval katusele ning kinnitatakse ülevalt keskelt ühe kruviga, korrigeeritakse asendit ja kinnitatakse iga roovi külge.

Harjale asetatakse profiiliga sobiv harjaplekk, mille alla, vastu katusekatet, paigaldatakse profiiltihend. Harjaplekk paigaldatakse ülekattega, mis on profiiliti erinev, varieerudes vahemikus 100–200 mm. Viiludele paigaldatakse seejärel viiluplekid, mis peavad katma ala viilust esimese profiililaineni. Viiluplekkide kinnitamiseks aluskatte külge kasutatakse neete või kruvisid.

Katuse pikaealisuse saladus on korrektne hooldamine

Suur töö on katuse paigaldamisega tehtud, ent see ei tähenda, et katus enda eest ise hoolt kannab. Katust tuleb mustusest puhastada vähemalt üks kord aastas. Kui mitte kevadel ega suvel, siis kindlasti sügisel, mil katustele ja vihmaveesüsteemidesse kipuvad kogunema oksad ja lehed. Koristustöö võiks ideaalis ühendada pesemisega. Katust võib pesta pehme harja ja veega. Pesuainega pesemisel tuleb lasta ainel natuke aega mõjuda ning hiljem see hoolikalt veega loputada.

Talvel libiseb lumi profiilkattest katuselt kergelt maha ja seda pole vaja eraldi katuselt maha lükata. Kui aga tekib olukord, kus lund on vaja kindlasti eemaldada, tuleb vältida katusekatte kriimustamist, et vältida hilisemat korrosiooni.

 

Jaga
KATUSE KATMINE PROFIILPLEKIGA on lisatud ostukorvi