Kuidas lahendada maja drenaaž, kanalisatsioon ja sademevee äravool?

Kuidas lahendada maja drenaaž, kanalisatsioon ja sademevee äravool?

Tänapäeval ehitatakse maju igale poole, olenemata looduslikest tingimustest. Seepärast on oluline tegeleda niiskuse ja vee võimalike kahjustustega ennetavalt juba maja planeerimise käigus.

Vanasti otsiti hoolikalt majale koht, kus oleks kuiv ja toimiks looduslik drenaaž. Tänapäeval aga ostetakse krunte kõikjale ja seepärast tuleb juba ehituse planeerimise ja ka ehitamise käigus võtta tarvitusele kõik vahendid ja abinõud selleks, et minimiseerida niiskusest tulenevaid mõjusid valmivale ehitisele. Selleks vajatakse maja drenaaži ja sademeveesüsteeme. Sademeveed võib nende ärajuhtimise järgi jagada kahte gruppi: sademed katuselt, millest enamuse saame ära juhtida näiteks kinnistusisese sajuveetorustiku abil. Ja siis on sademed läbi pinnase, mille kogumiseks ja kiireks ärastamiseks kasutame hoone ümber rajatud ehitusdrenaaži. Kuna eelnimetatud süsteemide funktsioonid ei ole samad, siis on ka nende konstruktsioon erinev. Kohe kõigest lähemalt!

Sademeveetorustik

Katuselt tulevad veed juhitakse rennide ja torude süsteemi abil sademeveelehtrisse, mis ei lase torustikku prahti ning on samas ka sademeveetorustiku hooldusava. Lehtri sõela keskel on 20 mm läbimõõduga ava, mille kaudu saab vajadusel juhtida torustikku pesemisvooliku. Sademeveetorustik rajatakse veetiheda konstruktsioonina, vältimaks vee sattumist torustikust pinnasesse. Vältida tuleb ka sademevee sattumist drenaaži, mis tooks kaasa vee suunamise hoone vundamendi alla. Toruks kasutatakse gofreeritud välispinna ning sileda sisepinnaga 110 mm muhvtoru, mis on mõttekas  paigaldada samasse kraavi drenaažiga. Mõlemad torustikud peaksid asetsema umbes 10 cm paksusel tihendatud liivaalusel jäädes pisut madalamale vundamendi alumisest äärest. Oluline on jälgida ka torude õiget kallet, mis võiks minimaalselt olla 5 mm/m.

Torustiku suunamuutused ja hargnemised tehakse painduvate ühendusdetailide abil, veetiheduse saavutamiseks kasutatakse kummitihendeid. Kogu lehtrite ja torude süsteem suubub lõpuks õuekaevu.

Drenaaž

Ehitusdrenaaži ja teda ümbritseva materjali nagu pestud kruus, killustik või kergkruus ülesandeks on koguda maapinnas liikuvat vett, sealhulgas ka sademevett. Ka drenaaž rajatakse topelt seinaga gofreeritud torust, kuid erinevalt sajuveetorust on toru seinad pilutatud ning ühendused tihenditeta ehk liivatihedad. Dreeni asukoht hoone vundamendi suhtes on sarnane sajuveetorustiku omale: vundamendi kõrval ulatub vett läbilaskev kiht peaaegu maapinnani. Tavaliselt kasutatakse kraavi lõplikuks täitmiseks väljakaevatud pinnast, millest on kindlasti eemaldatud ka kivid.

Drenaažitorustiku oluliseks osaks on drenaažikaevud. Aastatega koguneb dreeni kindlasti ka liiva ja pinnaseosakesi, mis kipuvad toru ummistama. Dreene kaevude kaudu läbi pestes saab drenaažitorustiku aga taas puhtaks ja töökorda. Kaev on vajalik ainult torustiku igas teises pöördepunktis, sest kaevu kaudu saab hooldada nii sisenevat kui ka väljuvat torustiku osa. Korralikul  drenaažikaevul on kinnine kaas, settekott kaevu allosas liiva kogumiseks ning avatavad toruliitmikud. Liitmiku avamiseks lõigatakse paigalduskohal välja vajalikule mõõdule vastav ava. Ühendusi saab teha nii ribilise kui ka gofreeritud toruga.

Uponori sademevee- ja drenaažikaevud on valmistatud survevalu meetodil polüpropüleenist, mis annab neile vastupidavuse ja tugevuse. Kaevu hele sisepind lihtsustab aga torustiku kontrollimist.

Õuekaev

Õuekaev on see koht, kuhu kogutud sademe- ja drenaaživesi juhitakse eraldi torude kaudu, kust vesi liigub omakorda äravoolutoru kaudu suublasse, milleks võib olla lahtine kraav, tiik, tänaval asetsev sademeveekanalisatsioon või ka ühisvoolukanalisatsioon. Kindlasti ei tohi juhtida drenaaži- ja sajuvett kanalisatsioonivõrku.

Õuekaev on varustatud pallklapi ehk tagasivooluklapiga, mis ei lase sademeveel drenaaži joosta ehk jõuda tagasi hoone vundamendi juurde. Kaevu ühendused tehakse tavaliselt 110 mm läbimõõduga torudest. Kui õuekaev satub liiklusmaale nagu näiteks sissesõiduteele, siis lisatakse kaevule teleskoopkaas, mis kannab koormuse ümbritsevale pinnasele.
Maja välitorustik

Pilt: Eramaja välitorustik – ees suur kaev on õuekaev, kuhu kõik veed suunatakse. Välja arvatud kanalisatsioon.  Majast eemal (nt parkla all) on liivakotiga restkaev, kuhu voolab sademevesi (nt parkla alt). Suuremad kaevud maja ääres pildil on drenaažikaevud ja väiksemad sademeveelehtrid, kust sademevesi läheb sademeveetorustikku.

Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni jaoks kasutatakse valmis- ehk moodulkaevusid, mille jaoks tehakse eraldi süsteem, sest seda ei saa liita drenaaži- ja sademeveesüsteemidega. Selleks tuleb rajada eraldi torustik hoonest kanalisatsiooni kaevuni ja sealt edasi ühiskanalisatsioonivõrku. Uponor moodulkaevuga saab ühendada nii siledat, gofreeritud kui ka ribilisi torusid. Tänu vajadusel pikendatavale teleskooptorule saab kanalisatsioonikaevu kõrgust sättida täpselt õigele tasemele.

Saun ja suvila

Kui aga vajatakse heitvete ära juhtimist suvilast või saunamajast, siis selleks on eraldi lahendused. Uponoril on selleks eraldi sauna- ja suvilakaev. Saunakaev on mõeldud vaid pesuvee vastuvõtmiseks.  Kui aga saadetakse kanalisatsiooni ka majapidamisvett, siis peab lisama saunakaevule ka suvilakaevu ja looma süsteemi nendest kahest. Kui eelnevalt oli juttu eramaja kaevude süsteemidest, kus on ilmselt vaja abi ka professionaalidelt ehk projekteerijatelt ja ehitajatelt, siis sauna- ja suvilakaevu puhul saab hakkama ka päris iseseisvalt. Sauna- ja suvilakaevud on kerged ja mõõtmetelt väikesed, neid saab hõlpsalt ise kohale tuua ja paigaldaminegi on lihtne tänu põhjalikule paigaldusjuhend, mis nendega kaasa tuleb.

Enne igasugu tööde alustamist tuleb mõelda ja planeerida, sest kokkuvõttes aitab maja eluiga pikendada just drenaaž ümber vundamendi. Ka kõige keerulisemale olukorrale on lahendus, kui see varem valmis mõelda, sest hiljem võib lahenduste leidmine võimatuks osutuda.

Jaga
KUIDAS LAHENDADA MAJA DRENAAž, KANALISATSIOON JA SADEMEVEE äRAVOOL? on lisatud ostukorvi
Don't forget to buy these compatible products,