Meistriklubi tingimused


1.      Meistriklubist üldiselt

1.1. Meistriklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi ja eripakkumisi kaupluses, e-poes ja koostööpartnerite juures.

1.2. Meistriklubiga saavad liituda nii era- kui juriidilisest isikust kliendid (edaspidi klubi liige).

1.3. Meistriklubiga liitumiseks on vaja esitada taotlus, milles klient kinnitab, et on tutvunud klubi tingimustega ning nõustub oma isikuandmete töötlemisega selle raames.

1.4. Meistriklubi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee.

 

2.      Meistriklubiga liitumise tingimused

2.1. Meistriklubiga saab liituda Bauhofi kaupluste infoboksis isikut tõendava dokumendi alusel või registreerudes internetiaadressil www.bauhof.ee, kus klient esitab taotluse täites kohustuslikud andmeväljad ja kinnitab andmete õigsust.

2.2. Meistriklubiga saavad liituda eraisikud alates 18. eluaastast ja juriidilised isikud (sh FIE), kes täidavad kohustuslikud väljad ja nõustuvad klubi tingimustega.

2.3. Meistriklubisse kuuluvust kinnitab Meistriklubi plastikkaart (edaspidi kaart) ja/või ID-kaart kauplustes ning veebis identifitseeritud sisselogimine, mille toimimise eelduseks on korrektne isikukood.

2.4. Kaupluses liituvatele klientidele väljastatakse soovi korral plastikust Meistriklubi kaart, mille eest tuleb Bauhofi infoboksis kohapeal tasuda esmase kaardi maksumus 3 eurot.

2.5. Meistriklubiga liitumine veebilehel www.bauhof.ee on tasuta ja kliendile kehtivad koheselt Meistriklubi soodustused. Kaupluses on veebil registreerunul Meistriklubi liikmelisus kehtiv ID-kaardi põhiselt. Veebilehel liitunud kliendil tuleb plastikkaardi saamiseks tuleb pöörduda Bauhofi infoboksi, esitada isikut tõendav dokument ja tasuda esmase kaardi maksumus 3 eurot.

2.6. Igal (era)isikul saab korraga olla üks kehtiv kaart. Juriidilisel isikul väljastatakse infoboksist saadava avalduse alusel nii mitu kaarti kui sellel on isikuid märgitud.

2.7. Bauhofil on õigus jätta Meistriklubi liikmelisus registreerimata ja klubi liikmelisust kinnitav kaart väljastamata, kui taotluse kohustuslikud andmeväljad on täitmata (sh kas e-mail ja/või mobiiltelefoni number) või taotlejal on juba kehtiv Meistriklubi kaart.

2.8. Meistriklubi liikmelisus ja kaart kehtivad 3 aastat.

2.9. Meistriklubi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab liikmelisus olema aktiivne.

2.10. Meistriklubi liikmelisus kehtib 3 aastat.

2.11. Liikmestaatuse peatumisel ei rakendu Meistriklubi soodustused ja hüved.

2.12. Klient saab pikendada oma liikmestaatust järgnevaks kolmeks aastaks kinnitades eelnevalt antud kontaktandmete õigsust Bauhofi infoboksis ja uus kaart väljastatakse kliendile tasuta.

2.13. Plastikust kliendikaart on Bauhofi omand. Lõppenud kehtivusajaga kaardi on klient kohustatud tagastama Bauhofi infoboksi.

 

3.      Meistriklubi hüved ja püsisoodustused

3.1. Meistriklubi liikmena saab klient osta kõiki kaupu Bauhofist soodsama Meistriklubi hinnaga.

3.2. Meistriklubi liikmetele kehtivad perioodilised kampaaniapakkumised kaupluses ja e-poes.

3.3. Meistriklubi plastikkaardi või ID-kaardi kasutamisel kogub klient Bauhofi kauplustes sooritatud ostudelt vähemalt 1% ostusummast boonusraha personaalsesse boonuspanka, mida saab kasutada vähemalt 25-euroste ostude puhul kuni 25%-lise allahindluse saamiseks.

3.3.1. Boonusraha saab kasutada ainult kassas kaardi esitamisel sularaha- ja kaarditehingutel.

3.3.2. Boonusraha ei saa koguda ega kasutada Bauhofi e-poes.

3.3.3. Rahalises vääringus 1 boonusraha = 1 euro.

3.3.4. Boonusraha ei saa välja võtta rahas.

3.3.5. Boonuspanga allahindlus rakendub ainult boonusraha olemasolul.

3.3.6. Boonuspanga allahindlused ei rakendu järgmiste tehingute korral: kinkekaartide ost; toodete ost, mille puhul on määratud ainult boonusraha kogumine; eritellimused; ettemaksuga ja järelmaksuga tehingud, teenuste ost.

3.3.7. Boonuspanka kogutud boonusraha on tähtajaline ja kalendriaasta jooksul teenitud boonusraha kehtib järgneva aasta 31. märtsini. Peale aegumiskuupäeva kaotab eelneval aastal kogutud, kuid kasutamata jäänud, boonusraha kehtivuse.

3.4. Meistriklubi liikme sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval kehtib kaupluses tavahindadest 10%-ne sünnipäevasoodustus.

3.5. Klubi liikmetele kehtivad perioodilised eripakkumised Bauhofi koostööpartnerite juures, millega on võimalik tutvuda kodulehel www.bauhof.ee/meistriklubi.

3.6. Meistriklubi liikmele on Bauhofi teenused (mõõtu lõikamine, järelhaagise rent, värvide toonimine) püsivalt -30% soodsamad.

3.7. Eraisikutest Meistriklubi liikmetele annab Bauhof 5-aastase tööriistade garantii valitud tootegruppidele. Tootegruppide loetelu on välja toodud aadressil www.bauhof.ee/meistriklubi ja kaupluste infoboksides.

3.8. Meistriklubi liikmetele annab Bauhof määratud tootegruppidele 60-päevase pikendatud kinniste pakendite tagastusõigus. Tootegruppide loetelu on välja toodud aadressil www.bauhof.ee/meistriklubi ja kaupluste infoboksides.

3.9. Kogu info Meistriklubi liikmelisusest saadavatest perioodilistest soodustustest ja hüvedest on nähtav Bauhofi kodulehel www.bauhof.ee/meistriklubi.

3.10. Kõiki Meistriklubi allahindlusi arvutatakse toodete/teenuste tavahinnast.

3.11. Erinevaid allahindluseid ei summeerita – alati rakendub suurim võimalik allahindlus.

3.12. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta klubi soodustusi ja tingimusi, teavitades sellest internetiaadressil www.bauhof.ee ning Bauhofi infoboksides mõistliku aja ette.

 

4.      Meistriklubi üldtingimused

4.1. Meistriklubisse kuulumist kinnitav plastikaart on personaalne. Kaardi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda kaardi esitajalt isikut tõendavat dokumenti. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta ja vajadusel sulgeda.

4.2. Kaart ei ole maksevahend.

4.3. Klubi liige peab soodustuse saamiseks esitama kehtiva plastikkaardi või ID-kaardi kassas enne ostu sooritamist. Tagantjärele ostusummat kaardi arvestusse ei kanta.

4.4. Eelnevalt kogutud boonusraha kasutamiseks peab kaardi kasutaja oma soovist kaupluse klienditeenindajat informeerima enne ostu eest tasumist.

4.5. Kui kampaania korras rakendatakse tavapärasest erinevat soodustust boonuspanga suurendamiseks, siis kehtib see kampaaniaperioodil ühele kliendile ainult ühekordselt, kui kampaania reeglistik ei sätesta teisiti.

4.6. Meistriklubi liikmetel on võimalik saada infot kogutud boonuspanga jäägi kohta kassas prinditud sularahaarvelt või Bauhofi infoboksi teenindajalt.

4.7. Infot boonuspanga boonusraha kogumise ja kulutamise kohta avaldatakse kaupluse infoboksis ainult isikut tõendava dokumendi esitamisel.

4.8. Meistriklubi liige peab koostööpartneri juures eripakkumiste saamiseks esitama kehtiva Meistriklubi kaardi enne ostu või teenuse eest tasumist, v.a juhtudel kui kampaania tingimused sätestavad teisiti.

4.9. Koostööpartnerite juures tasutud summad ei lähe boonusraha arvestusse ning nende eest ostuboonust ei arvestata. Bauhof ei vastuta võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

 

5.    Meistriklubi liikmelisusega seotud kliendiandmed

5.1. Meistriklubi liikmete andmete töötlemine toimub kooskõlas Bauhofi andmekaitsetingimustega, millest saab lähemalt lugeda www.bauhof.ee või paberkandjal Bauhofi kaupluste infokassades.

5.2. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega „Minu Konto“-l logides sisse aadressil www.bauhof.ee ja kaupluse infoboksis isikut tõendava dokumendi alusel. Esita taotlus tutvumiseks siin.

5.3. Kliendi andmete muutumisel on klient kohustatud muutma ise oma andmeid „Minu Konto“-l aadressil www.bauhof.ee või pöörduma andmete muutmiseks kaupluse infoboksi.

5.4. Kliendil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist (konto sulgemist), milleks tuleb täita taotlus siin.

 

6.      Muud tingimused

6.1. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta klubi tingimusi (sh soodustusi), teatades sellest internetiaadressil www.bauhof.ee ning kaupluse infoboksis.

6.2. Meistriklubisse kuulumist kinnitava kaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud koheselt teatama Bauhofi infoboksi. Kaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonusraha taastamisele ei kuulu. Bauhof ei vastuta klubiliikme ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

6.3. Kaotatud, varastatud või rikutud kaart asendatakse duplikaadiga. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam aktiveerida.

6.4. Meistriklubi kaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamise või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud boonusraha uue kaardi aktiveerimisel uuele kaardile.

6.5. Leitud kaardist teavitatakse kaardi kasutajat telefoni või e-posti teel. Juhul kui klient pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse ja hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda duplikaati ning senise kaardiga kogutud boonusraha saab kasutada uue kaardiga. Juhul kui kaardile järgi ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud boonusraha kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini.

6.6. Meistriklubi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu Meistriklubi liikmelisusega seotud info on nähtav kodulehel www.bauhof.ee/meistriklubi.

6.7. Paberkandjal oleva teksti ja kodulehel oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv kodulehel olev tekst.

6.8. Meistriklubiga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta Bauhofi infotelefonil 606 1444 tööpäevadel 9-17 või kirjutada info@bauhof.ee.