Ainult 24h! Tavahinnaga kaup-50% al 100€
00
P
14
T
09
MIN
29
S

Tagastusõigus - 14 päeva

  1. Kõikidele Bauhofi e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Tellijal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab Tellija tegema Bauhofi e-poele tagastusavalduse (kauplusesse tagastades saate täita avalduse kaupluses). Juhul kui Tellija ei kasuta ostuks taganemiseks tagastusavalduse vormi, siis piisab ka vabas vormis tagastusavaldusest, kus on kirjas ostja nimi, tellimuse number, ostukuupäev, arvelduskonto number ning saata see e-posti aadressil klienditugi@bauhof.ee ning tagastama seejärel Bauhof e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

  2. Tagastatav kaup (s.h tarvikud) ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema terves originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt kaupluses ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Tellijal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

  3. Tellijal tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

  4. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Bauhof Group AS; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Bauhof Group AS-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tellija poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Bauhof Group AS tasaarvestamise avalduse Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Tellija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on selleks õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Tellija ja Bauhof Group AS vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

  5. 14 päevase taganemisõiguse juhul tagastatakse raha kauba eest viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest.

  6. VÕS § 53 lg 4 punkt 4 sätestab, et 14 päevast taganemisõigust ei kohaldata sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti ja mis on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades. Seetõttu tagastusõigus ei laiene Bauhofi e-poest ostetud lõikelilledele ja- taimedele nt. juhul kui Tellija tellib Bauhofi e-poest jõulupuu siis seda ei saa tagastada. Tagastusõigus ei laiene ka kliendi soovile mõõdetud ja lõigatud toodetele, nt juhul kui Tellija tellib Bauhofi e-poest enda vajaduste järgi mõõtu lõigatud põrandakatte, siis seda ei saa tagastada.

  7. Kui tagastatud toode on praak või tehnilise rikkega, saadetakse toode ekspertiisi, kus tootele teostatakse garantiiremont, vahetatakse toode uue toote vastu või tagastatakse toote maksumus.

  8. Prill-laud on klassifitseeritud hügieenitooteks ning seetõttu ei saa seda ümber vahetada ega tagastada.

Tutvu lähemalt e-poe kasutamistingimustega siit.