Meistriklubi tingimused

Alates 01.12.2023

1. Meistriklubist üldiselt

1.1. Meistriklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi.

1.2. Meistriklubiga saavad liituda füüsilised isikud alates 18-eluaastast (edaspidi klient).

1.3. Meistriklubiga liitumistaotluse esitamisel ja programmi reeglite tingimustega nõustumisel kinnitab klient, et on tutvunud programmi tingimustega ning kliendi ja Bauhofi vahel hakkab kehtima leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel (edaspidi leping).

1.4. Meistriklubi programmi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee, veebiaadress www.bauhof.ee.

2. Meistriklubiga liitumise tingimused

2.1. Meistriklubiga liitumiseks tuleb kliendil registreerida end Bauhofi kaupluse infoletis isikut tõendava dokumendi alusel või registreerudes internetiaadressil www.bauhof.ee

2.2. Meistriklubisse kuuluvust kinnitab isiku kehtiv Eesti ID-kaart või elamisloa kaart. ID-kaardi puudumisel väljastatakse isikule Meistriklubi plastkaart. Meistriklubi plastkaardi taotluse saab esitada Bauhofi kaupluste infoletis. Klienditeenindus väljastab taotlejale plastkaardi kohapeal.

2.3. Meistriklubi plastkaart on kliendile tasuta ja kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

2.4. Bauhofil on õigus jätta Meistriklubi liikmelisus registreerimata ja liikmelisust kinnitav kaart väljastamata, kui liitumisavalduse kohustuslikud andmeväljad on täitmata (sh e-posti aadress ja/või mobiiltelefoni number) või juhul kui taotlejal on juba kehtiv Meistriklubi kaart.

2.5. Igal kliendil saab korraga olla üks kehtiv Meistriklubi liikmekaart.

2.6. Meistriklubi programmi soodustused jõustuvad ja neid saab kasutada järgnevalt:

  • liitumisel kaupluse klienditeeninduses liitumisele järgneval päeval;
  • liitumisel e-poe veebikeskkonnas pärast sellekohase kinnituse saatmist kliendi e-posti aadressile liitumisele järgneval päeval.

2.7. Meistriiklubi programmi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab selle kasutaja liikmelisus olema aktiivne.

2.8. Meistriklubi programmiga liitumise avalduse esitamisel ja Meistriklubi reeglite tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja Bauhof Group AS-i vahel kehtima leping käesolevas dokumendis toodud tingimustel.

3. Meistriklubi hüved ja püsisoodustused

3.1. Meistriklubi liikmena saab klient osta kaupu Bauhofist Meistriklubi hinnaga.

3.2. Meistriklubi liikmele kehtib Bauhofi kaupluses ja e-poes tavahinnaga toodetele püsivalt vähemalt 10 %-line soodustus.

3.3. Meistriklubi soodustused ei kehti toidukaupadele, jookidele ja kinkekaartidele.

3.4. Meistriklubi liikmele on Bauhofi teenused:

  • mõõtu lõikamine Tartu, Pärnu ja Lasnamäe kauplustes;
  • järelhaagise rent;
  • värvide toonimine
    püsivalt 30 % soodsamad.

3.5. Meistriklubi liikmele laienevad Bauhofi kaupluste ja e-poe perioodilised kampaaniapakkumised. Kampaaniapakkumised kauplustes ja e-poes võivad erineda.

3.6. Kõiki Meistriklubi soodustusi arvutatakse toodete/teenuste tavahindadest.

3.7. Meistriklubi programmi raames ei summeerita erinevaid soodustusi – alati rakendub suurim võimalik soodustus.

3.8. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta Meistriklubi tingimusi ja kliendile pakutavaid soodustusi, teavitades sellest ette 14 päeva veebiaadressil www.bauhof.ee.

3.10. Meistriklubi kaart ei ole maksevahend.

3.11. Soodustuse saamiseks tuleb Meistriklubi liikmel kassas enne ostu sooritamist liikmelisust kinnitav plastkaart või ID-kaart registreerida. Tagantjärele ostusummat ostuarvestusse ei kanta.

3.12. Meistriklubi liikmele annab Bauhof määratletud tootegruppide toodetele 60-päevase tagastusõiguse kinnises ja avamata pakendiga toodetele. Tootegruppide loetelu on välja toodud aadressil www.bauhof.ee/meistriklubi ja kaupluse klienditeeninduses.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Meistriklubi liikme isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Bauhofi andmekaitsetingimustega www.bauhof.ee/et/info/andmekaitsetingimused

4.2. Meistriklubi liikmekaardi kasutamisel kogub Bauhof Group AS andmeid kliendi poolt ostetud toodete kohta. Meistriklubi programmiga liitumisel annab klient Bauhof Group AS-le loa edastada talle informatsiooni Meistriklubi kohta oma e-posti aadressile seonduvalt teenuse kasutamise ja lepinguliste kohustuste täitmisega Bauhof Group AS poolt.

4.3. Klient saab hallata tema poolt antud lubasid turunduslike teadete ja reklaami saatmise õiguste kohta läbi isikliku Bauhof e-kliendikonto või Bauhofi klienditeeninduse.

4.4. Meistriklubi programmiga liitumisel annab klient nõusoleku Bauhof Group AS-le oma isikuandmete töötlemiseks.

4.5. Kliendil on õigus nõuda Meistriklubi programmist lahkumisel liikmelisusega seotud andmete kustutamist (konto sulgemist), milleks tuleb saata sellekohane vabas vormis avaldus klienditugi@bauhof.ee

5. Muud tingimused

5.1. Meistriklubi plastkaardi kaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud koheselt teatama Bauhofi infopunkti. Bauhof ei vastuta klubiliikme ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

5.2. Kaotatud, varastatud või rikutud kaart asendatakse soovi korral duplikaadiga. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam aktiveerida.

5.3. Meistriklubiga seotud küsimuste korral palume saata e-kiri e-posti aadressil klienditugi@bauhof.ee