Majaümbrus nägusaks tänavakividega!

Jagage:

Tänavakividest jalgtee hoovis, väliköögiplats või sissesõidutee väravast garaažini on hea ja praktiline lahendus majaümbruse nägusamaks muutmisel. Tänavakivide paigaldamisega saab hakkama igaüks, kui järgida kivitootjate juhiseid ja pidada kinni mõningatest reeglitest.

Tänavakivide paigaldamiseks ei pea olema õppinud töömees, sest lihtsa nelinurkse alaga saab hakkama iga mees, kel pealehakkamist ja taipu. Enne tööle asumist tuleks läbi viia mõõtmised, valida sobiv muster, vaadata üle töövahendid ning töö võibki alata.

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika

Planeeringu mõõtmete paikapanekul tuleks lähtuda lihtsusest, kivide mõõtmetest ja paigaldusmustrist. Nii saab kive paigaldada ilma, et peaks läbima tülikat kivide lõikamisprotsessi. Kõige lihtsam on teostada kivide paigaldamist nelinurksele alale, mille mõõtmed on määratud kivide mõõtmete järgi. Majaäärne sillutuskividest tasapinnad tuleb rajada kaldega hoonest eemale. Sillutus, kus hakatakse autodega liiklema, tuleks teha vähemalt 80 mm paksustest tänavakividest ning killustikaluse alla rajada suurema fraktsiooniga killustikust tugikiht. Nõrkade aluspinnaste puhul võib killustikaluse segada lubja või tsemendiga ning aluskihi all võib kasutada ka geotekstiili.

Arvestada võiks ka meie kõikuva temperatuuriga kliimaga, sest kvaliteetsed kivid kipuvad olema just need, mis kauem vastu peavad. Ja kõik, kellele meeldib paljajalu käia ja soojadel kividel tantsu lüüa, võiksid valida tumedamad kivid, mis salvestavad päikesesoojust, millest jagub hilisõhtuni.

Tööks vajalikud vahendid

Tänavakivide paigaldamine on küll lihtne, ent mõnda suuremat masinat on abilisena vaja siiski kasutada. Soovitatav oleks rentida mehaaniline tihendaja, mille kohmakas välimus võib esijalgu ära ehmatada, kuid käsitlemine on seevastu küllaltki lihtne. Laenutades tasub küsida täiendavaid juhiseid käsitlemise kohta. Kui tänavakivide paigutus sisaldab kumerusi ja läbivaid avausi, siis peab valmis olema kivide lõikamiseks ketaslõikuriga, mille lõikekettaks sobib telliselõikur.

Päris kindlasti tasub investeerida nahast töökinnastesse, sest kivide pind kipub nahka päris valusalt lõhkuma.

Tänavakivide paigaldamiseks on vaja:

  • Töökindaid
  • Labidast
  • Ehitusnööri
  • Mõõdulinti
  • Märkepliiatsit
  • Kummist haamrit
  • Ketaslõikurit
  • Tihendajat

Kõige alus- vundamendi rajamine

Tänavakivid vajavad enda alla korralikku alust ning selleks on vajalik rajada vastav vundament. Vundamendi rajamiseks kaevatakse välja kasvupinnas ning eemaldatakse taimestiku juured ja muud ebatasasused. Seejärel kaevatakse vundamendile soovitud sügavusega auk. Kaevatava ala võib tähistada puuvaiade ning ehitusnööriga. Lõppsügavuse määramiseks tuleb arvesse võtta konkreetsete sillutuskivide paksust, mis on vahemikus 60-80 mm, liiva aluse paksust, mille soovituslik on 20-30 mm ning killustikaluse paksust, mille soovituslik on 200 mm. Vundamendialuse põhja võiks tasandada ka rehaga, kuid seda ei pea tegema piinliku täpsusega.

Arvesse tuleb võtta ka hilisemat kallet , mis on vähemalt 10mm ühe jooksva meetri kohta ning sillutustasapinna kõrgust ümbritseva maapinna suhtes. Pikkuse ja laiuse kaevamisel tuleb arvestada väikest varu, et hiljem mahuks paigaldama ka äärekive.

Tänavakivide alune vundamendikiht koosneb üldjuhul kahest kihist: killustikust kandekihist, mille fraktsioon on 16-32 ja liivast paigalduskihist. Erandjuhtudel kasutatakse ka killustikaluse all tugikihti, mis tehakse samuti killustikust, kuid fraktsiooniga 32-64. Tugikiht tuleks rajada ka sillutise alla, kus peal hakatakse autoga liiklema.

Jalakäijatele mõeldud tee vundamendi kõige alumiseks kihiks on tihendatud killustikalus, mille paksus on soovitatavalt 200 mm, mille tihendamine teostatakse iga 100 mm paksuse kihi laotamise järel. Kui tänavakivisid piiravad äärekivid, siis tuleb need paigaldada killustikaluse peale, mille minimaalne paksus on 100 mm. Äärekivide paigaldamiseks kasutada betooni, mis tuleb segada valmis vastavalt äärekivide valmistaja juhendile, kuid üldiselt sobib selleks liiv- või konstruktsioonibetoon. Äärekivide paigaldamisel peab tähelepanelikult jälgima soovitud kalde omadusi.

Kui äärekivid on kindlalt paigas ja betoon kivistunud, siis tuleb alustada liiva aluse rajamisega. See rajatakse täiesti tasasele tihendatud killustikust alusele. Selleks valada liiv mõõdukate kuhjadena üle killustikaluse ja pika latiga tasandada. Jällegi tuleb arvestada soovitud kaldega. Äärekividele võib märkepliiatsiga märkida liivaluse soovitav kõrgus. Jalakäijatele mõeldud tee liivakihti ei ole vaja tihendada, kuid näiteks garaažiesise platsi ning autotee alune liivakiht tuleks mehaaniliselt tihendada.

Kivide paigaldamine

Peale liiva aluse tasandamist pole mõttekas sellel enam käia, kuid vältimatus olukorras peaks alusena kasutama jäika ehitusplaati. Enne tänavakivide paigaldamist tuleb tekkinud ebatasasused kindlasti parandada. Samuti tuleks tänavakivid paigutada tööalale võimalikult lähedale ja unustada ei tohi ka kividelt kaitsekile eemaldamist.

Kivide paigaldamist tuleb alustada meelepärasest nurgast. Vuugieendiga kivid tuleb asetada liivalusele tihedalt üksteise kõrvale. Kivid, millel selline eend puudub, tuleks vuugivahedeks jätta üksteisest kuni 2 mm kaugusele. Alguses võib selline vuugivahe ära ehmatada, kuid hiljem valatakse need liivaga täis. Paigaldatud kive võib tihendamise eesmärgil kummihaamriga toksida, kui just hiljem pole plaanis neid mehaaniliselt tihendada. Kivide joonduvust tuleb teineteise suhtes aeg-ajalt kontrollida, kasutades pingutatud ehitusnööri. Kui aga kõik ei peaks plaanipäraselt minema, siis saab ebakorrektset joonduvust hiljem ka vuugivahedega korrigeerida.

Kui sillutise kujundus eeldab kivide lõikamist, tasuks lõigatud kivide paigaldamise juurde naasta alles siis, kui kõik terved kivid on oma kohale paigutatud. Kivide ideaalseks lõikamiseks võib valmistada ka šabloonid.

Kui kõik kivid on omal kohal, siis võib sillutise täiendavalt tihendada vibroplaadiga, kuid see pole kohustuslik, kui just autod sellel liiklema ei hakka. Selleks, et kivid üksteise suhtes ei nihkuks ja seisaksid omal kohal tuleb sillutuse vuugivahed peeneteralise ja kuiva liivaga täita. Selleks kuhjata liiv kividele ning harjates liiv vuugivahedesse aidata. Seda tegevust tuleb korrata seni, kuni vuugivahed on liivast küllastunud. Pärast vihma tuleb kivide vahelised vuugid üle kontrollida ja vajadusel liivaga uuesti täita.

Jagage: