Kuidas paigaldada tapeeti?

Jagage:

Tapeetimine on hea näide sellistest remonditöödest, mida tasub ise teha. Päris lihtne see küll ei ole, kuid materjalitootjate juhtnööre, tapeedimüüja nõuandeid ja alljärgnevaid juhiseid järgides peaks kõik õnnestuma.

Tapeetimistööd vajavad planeerimist, nädalavahetuse jagu aega ning veidi julgust! Hangi tarvikud ja töövahendid ja asu asja kallale. Mõnesaja euro suurune kokkuhoid on garanteeritud ning kodu saab uued värvid ja värske hingamise.

Ettevalmistustööd

Hea sein tapeetimiseks on tasane, jäik, kuiv, puhas ja ühtlase värvusega. Vajaduse korral tuleb vana ja lahtine tapeet maha tõmmata ning tasandada augud ja praod ning vanad ühenduskohad teraslabida ja seinatasandusseguga. Vajadusel tuleb pinnad enne tapeeditöid ka lihvida.

Kui kinnitusalus on ebaühtlase pinnaga nagu poorne kiudplaat või krohvimisalus, tuleks valida ebaühtlase pinnaga struktuurtapeet, mis hoiab mahukatest ettevalmistustöödest. Enne tapeetimist tuleks aluspind aga kliistriga katta.

Kui pudenevale krohvipinnale kavatsetakse liimida vinüülstruktuur- või tekstiiltapeet või kui alus on ebapuhas, töödeldakse alust esmalt krundiga ning seejärel tasandatakse.

Vana tapeediga kaetud seinale võib kleepida vaid pabertapeeti. Ja seda saab teha juhul, kui vana tapeet on sile, ühtlase värviga ning korralikult kinni. Kui tapeedikihte on rohkem kui üks, tuleks kogu vana tapeet seinalt maha võtta tapeediharjaga niisutamise tehnikaga, tapeedieemaldusaine või vedela kliistriga eemaldades. Kui vanas tapeedis hakkavad tekkima mullid ja tapeet tuleb seina küljest lahti, on seda lihtne tapeedilabida abil maha võtta. Vajaduse korral tuleb töötlust korrata.

Seinad, mis on eelnevalt värvitud, tuleb puhtaks pesta ja alküüdvärviga kaetud alused tuleb enne tapeetimist lihvida. Kindlasti tuleb ettevalmistustööde käigus järgida tasandussegu tootja poolt antud juhiseid.

Tapeedi sümbolid

Tapeetimisvahendid ja nende vajalikkus

Tapeetimisel on vaja teatud tööriistasid, millest suurem osa on aga juba paljudel kodus olemas. Järgnevalt toome nimekirja vajalikest vahenditest ja nende kasutusest tapeetimisel.

 • Kliistrihari. Parima kliistrikihi saad laia tugeva harjaga.
 • Tapeedilabidas või –hari. Struktuurse pinnaga ja vinüültapeedid kinnituvad kõige paremini labida abil siludes. Nende puhul võib ühenduskoha kinnitamiseks kasutada spetsiaalset rulli.
 • Käärid või pikk joonlaud. Lõikuri ja joonlaua abil saad lae ja põranda piirid puhtaks.
 • Tapeedinuga ja palju vahetusteri. Nüri tera lõhub tapeeti.
 • Loodimisnöör vertikaaljoone märkimiseks. Selle võid teha nöörist ja kasvõi käärid otsa riputada.
 • Mõõdulint.
 • Köögivispel. See koka abivahend sobib kliistripulbri segamiseks.
 • Käsn või puhas lapp kliistriplekkide eemaldamiseks.
 • Tapeetimislaud teeb tööasendi mugavamaks ning tapeedipaanid jäävad puhtaks. Kaupluses on saadaval soodsa hinnaga papist lauad, mis peavad vastu ka mitu tapeetimiskorda.

Tapeetimisfaasid samm-sammult

 1. Kontrolli, et kõikidel rullidel oleks sama toote- ja trükikood ning et rullid oleksid defektideta. Juba seinale kinnitatud defektseid tooteid tehas ei hüvita. Aluspind tuleb ette valmistada antud juhtnööre järgides. Kindlasti peab olema vajalik tasanduskiht kuivanud. Rusikareegliks võib pidada, et tasandamine lõpetatakse vähemalt tapetseerimisele eelneval päeval.

 2. Kõik ühes ruumis vajaminevad paanid lõigatakse korraga valmis. Rulli etiketilt on näha, kas tapeetimisel tuleb järgida muster- või etapp-paigaldust või võib tapeeti vabalt paigutada. Täpsemad juhised leiad tapeedisümbolite juurest.

 1. Paanide pindpinevuse elimineerimiseks rulli paani otsi vastassuunas. Valmista kliister vastavalt tootja juhistele või kasuta valmis tapeediliime. Veendu, et kliister oleks õige paksusega.

 2. Tapeetimist on alati soovitatav alustada akna juurest või valguse langemise suunast eemaldudes. Suuremal osal tapeetidest kinnitatakse servad vastakuti, kuid nende tapeetide puhul, mille kinnitamisel tuleb järgida 2 mm pealistikku paigutamise nõuet, on oluline, et liitekohad seinale varje ei tekitaks.

 3. Esimese paani asukoht mõõdetakse seinale ning märgitakse loodi ja pliiatsi abil vertikaaljoon. See joon tuleb tõmmata iga uue seina tapeetimise alustamisel.

 4. Tapeedilauale paigutatud paanid keeratakse ringi ning paigutatakse nii, et need katavad kogu lauapinna. Nii ei satu kliister tapeedi pealispinnale. Kliistriga kaetav paan on alati tapeetijale kõige lähemal laua servas. Veendu, et katad piisava kliistrikihiga ka paani servad.

 5. Kliistriga kaetud paan volditakse imendumiseks alumisest ja ülemisest servast kokku, kliistriga kaetud pinnad vastamisi. Rullietiketile on kantud igale tapeeditüübile sobiv imendumisaeg.

 6. Imendunud paani ülemine volt avatakse ning paan kinnitatakse mööda tähisjoont seinale: esmalt ülemine osa, seejärel volditakse lahti alumine osa ja kinnitatakse samuti. Tapeediharjaga siludes eemaldatakse tapeedipaani alt õhumullid ning kliistriplekid pestakse viivitamatult puhta lapiga. Järgmine paan kinnitatakse servaga tihedalt vastu eelmist, kui rullietiketil ei ole märget paari millimeetri võrra pealistikku paigutamise kohta. Mustripaigaldusega tapeedid lõigatakse paanideks alati samast mustrikohast ja kinnitatakse seinale eelmise paani mustri järgi.

 7. Nurka täislaiusega paaniga katta ei saa, paan tuleb lõigata pooleks nii, et see ulatub 2–3 cm võrra külgseinale. Selliselt toimides ei teki volte. Mõõda paani vajalik laius nii seina ülemisest kui ka alumisest osast.

 8. Mõõda ja tähista volditud, korralikult imendunud paani poolituskoht. Selleks on soovitatav kasutada pikka joonlauda ja teravat tapeedinuga.

 9. Paan kinnitatakse seinale, kus see paindub 2–3 cm võrra ka külgseinale. Järgmisele seinale märgitakse loodimisnööri abil pooleks lõigatud paani järgi joon ning paan kinnitatakse joone, mitte nurga järgi. Viltuse nurga puhul võib õhukese pabertapeedi kinnitada veidi pealistikku, paksemad tapeedid tuleb joonlaua ja tapeedinoa abil puhtalt välja lõigata, et servad satuksid täpselt vastakuti ning ei tekiks ülemääraseid ribasid.

 10. Ülemine serv lõigatakse terava tapeedinoa ja pika joonlaua abil puhtaks.

 11. Kui põrandaliist on tapeetimise ajaks eemaldamata jäetud, lõigatakse tapeedi alumine serv samal viisil puhtaks nagu ülemine.

 12. Kui sein poolitatakse kahe erivärvilise tapeedi ja bordüüriga, märgitakse enne tapeetimist seinale vesiloodi abil pliiatsiga õige kõrgus.

 13. Ära unusta kliistriplekke puhta vee ja käsnaga koheselt maha pesta ja kuivatada.

 14. Ääreriba kinnitatakse bordüüriliimiga nii, et liim ja voldi bordüür laotatakse lõõtsakujuliselt kokku, siis on seda hõlpsam käsitseda. Kui pead bordüüri keset seina jätkama, siis saad ettevaatlikult rebides suhteliselt nähtamatu ühendusjoone võrreldes kääridega lõikamisega.

Kuidas vajalik tapeedikogus välja arvutada?

Mõõda ruumi ümbermõõt, lahuta sellest akende ja uste laius.

Mõõda ruumi kõrgus. Tavalisemad ruumikõrgused on 2,50 – 2,65 m.

Ühe tapeedipaani laius on tavaliselt 53 cm. Jaga ruumi ümbermõõt 53 cm-ga, siis saad vajaliku paanide arvu.

Nt 12 m : 0,53 m = 22,64 ehk 23 paani.

Lisa juurde akende ja uste peale vajaminev tapeedikogus.

Ühest tapeedirullist saab tavaliselt 3 või 4 paani, olenevalt rulli pikkusest ja võimaliku mustri sobitamise tõttu tekkivatest üleliigsetest tükkidest.

Nt kui ruumi kõrgus on 2,50 m, saab 10,05 m pikkusest mustrilisest tapeedist 3 paani, kuid ilma mustrisobituseta tapeedist 4 paani.

23 paani : 4 = 6 rulli

23 paani : 3 = 8 rulli

Järelejäänud tükke võib kasutada akende ja uste kohal jm. Siiski tasub hankida pigem üks rull rohkem, siis ei jää töö pooleli, kui ruumis on palju raskesti väljamõõdetavaid soppe.

Jagage: