Elektroonikaromude vastuvõtt

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ pöörame tähelepanu elektroonikaromude tagastamise võimalustele ja reeglitele.

Kuhu saab üle anda vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid (EES)?
Kui lähemast EE-seadmete kauplusest asub 10 km raadiuses spetsiaalne EES-jäätmete kogumispunkt, peab jäätmed sinna viima. Kui kogumispunkti ei ole, võib EES-jäätmed viia lähemasse EE-seadmeid müüvasse kauplusesse. Üle saab sellisel juhul anda müüdavate seadmetega sama liiki seade ka siis, kui ei osteta uut seadet.

Kas kõiki seadmeid võib viia ühte poodi?
Kauplusesse võib viia sama liiki seadme, mida seal müüakse. Ehk siis arvutipoodi ei ole võimalik üle anda vana külmutuskappi.

Patareid, akud, kemikaalid jt ohtlikud olmejäätmed
Patarei ja aku turustaja on kohustatud oma müügikohas tasuta tagasi võtma turustatava patarei või akuga sama liiki patareist või akust tekkinud jäätmed, sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku või mitte.
Mootorsõiduki patarei või aku turustaja ei pea patareid või akut vastu võtma, mis on oluliselt saastunud või lekib. Turustaja võib saastunud patarei või aku valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta.
Turustajal on õigus nõuda tootjalt, et see varustaks teda patarei- ja akujäätmete vastuvõtuks vajaliku kogumismahutiga.
Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, anda üle ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.
Ohtlike jäätmete nimistu

Kas ettevõtetelt ja asutustelt võetakase ka EES jäätmeid tasuta vastu?
Ettevõtetelt ja asutustelt võetakse tasuta vastu selliseid EE-seadmeid, mis sarnanevad liigi ja arvu poolest kodumajapidamisest pärinevatele seadmetele. Sellised seadmed on näiteks külmkapp, kohvimasin, tööriistad jne, mida kasutatakse nii kodus kui ka töökohas. Spetsiifiliste ettevõtete EES-jäätmete ning arvuliselt kodumajapidamises mitte tekkivate koguste üle andmine on tasuline ja selleks tuleb pöörduda spetsaalselt MTÜ EES-Ringlus või jäätmekäitlejate poole (v.a. juhtudel, kui ostetakse uued seadmed, siis on võimalik 1:1 üle anda turustajale samaväärsed vanad seadmed).

Kuhu viia?
Kuhu viia? | EES – Ringlus

Bauhofi kauplustes toimub elektroonikaromude vastuvõtt kassade taga, seinaäärses tsoonis. Väiksemad jäätmed palume asetada vastava tähistusega konteinerisse, suuremate seadmete tagastamisel palume pöörduda kaupluse infoletti.