Keraamilised plaadid -40%
04
P
05
T
32
MIN
01
S

Profiklubi tingimused eraklientidele

1. Profiklubist üldiselt

Profiklubi

1.1. Profiklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) tähtajaline püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi.

1.2. Profiklubiga saavad liituda füüsilised isikud alates 18-eluaastast (edaspidi klient).

1.3. Profiklubiga liitumistaotluse esitamisel ja programmi reeglite tingimustega nõustumisel kinnitab klient, et on tutvunud programmi tingimustega ning kliendi ja Bauhofi vahel hakkab kehtima leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel (edaspidi leping).

1.4. Profiklubi programmi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee, veebiaadress www.bauhof.ee.

2. Profiklubiga liitumise tingimused

2.1. Profiklubiga liitumiseks tuleb kliendil registreerida end Bauhofi kaupluse infoletis või www.bauhof.ee kodulehel, klikkides valikule “LOGI SISSE”.

2.2. Profiklubisse kuuluvust kinnitab isiku kehtiv Eesti ID-kaart või elamisloa kaart. ID-kaardi puudumisel väljastatakse isikule Profiklubi plastkaart. Profiklubi plastkaardi taotluse saab esitada Bauhofi kaupluste infoletis. Klienditeenindus väljastab taotlejale plastkaardi kohapeal.

2.3. Profiklubi plastkaart on kliendile tasuta ja kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

2.4. Bauhofil on õigus jätta Profiklubi liikmelisus registreerimata ja liikmelisust kinnitav kaart väljastamata, kui liitumisavalduse kohustuslikud andmeväljad on täitmata (sh e-posti aadress ja/või mobiiltelefoni number) või juhul kui taotlejal on juba kehtiv Profiklubi kaart.

2.5. Profiklubi programmi soodustused jõustuvad ja neid saab kasutada järgnevalt:

  • liitumisel kaupluse klienditeeninduses liitumisele järgneval päeval;
  • liitumisel e-poe veebikeskkonnas pärast sellekohase kinnituse saatmist kliendi e-posti aadressile liitumisele järgneval päeval.

2.6. Profiklubi programmi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab selle kasutaja liikmelisus olema aktiivne.

2.7. Bauhofil on õigus peatada Profiklubi liikmelisus ostukohustuse mittetäitmisel vastavalt punktis 3.5. toodule. Liikmelisuse peatumisel ei rakendu kliendile Profiklubi soodustused ja hüved.

2.8. Profiklubi programmiga liitumise avalduse esitamisel ja Profiklubi reeglite tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja Bauhof Group AS-i vahel kehtima leping käesolevas dokumendis toodud tingimustel.

3. Profiklubi hüved ja püsisoodustused

3.1. Profiklubi liikmena saab klient osta kaupu Bauhofist Profiklubi hinnaga.

3.2. Profiklubi liikmele kehtib Bauhofi kaupluses ja e-poes tavahinnaga toodetele püsivalt vähemalt 25 %-line soodustus.

3.3. Profiklubi soodustused ei kehti toidukaupadele, jookidele ja kinkekaartidele.

3.4. Profiklubi liikmele on Bauhofi teenused:

  • mõõtu lõikamine Tartu, Pärnu ja Lasnamäe kauplustes;
  • järelhaagise rent;
  • värvide tooniminepüsivalt 30 % soodsamad.

3.5. Profiklubi liikmelisusele kehtivad järgmised tingimused:

3.5.1. Profiklubi ostuarvestuse periood algab pärast kliendi andmete regstreerimist Profiklubi andmebaasis;

3.5.2. Profiklubi liikmelisusega seotud soodustused kehtivad esmakordselt liituvale kliendile kuus (6) kuud, st Profiklubi liige säilitab liikmelisuse kuue (6) järjestikuse kuu jooksul sooritatud ostude summa järgi (Vt lisa 1);

3.5.3. Profiklubi liikmelisus pikeneb järgnevaks kaheteistkümneks (12) kuuks sooritatud ostude summa eesmärgi täitmisel automaatselt;

3.5.4. Kui järgneva järjestikuse 12 kuu jooksul sooritab klient oste veel vähemalt 100-euro väärtuses, pikeneb tema Profiklubi liikmelisus veel järgnevaks 12. kuuks;

3.5.5. Sooritatud ostude 50-eurose eesmärgi mittetäitmisel esimese kuue (6) kuu jooksul, peatub kliendi Profiklubi liikmelisus ja kliendile rakendub automaatselt Meistriklubi liikmelisus (www.bauhof.ee/et/info/meistriklubi). Profiklubi liikmelisust saab klient uuesti taotleda kolme (3) kuu möödudes vastavalt käesolevate tingimuste peatükis 2 sätestatule või 50-euro suuruse ühekordse ostu sooritamisel või 50-eurose ostu eesmärgi täitmisel aktiveerub Profiklubi liikmelisus automaatselt.

3.5.6. Profiklubiga liitumisel lõpeb kliendi Meistriklubi liikmelisus.

3.6. Profiklubi liikmele laienevad Bauhofi kaupluste ja e-poe perioodilised kampaaniapakkumised. Kampaaniapakkumised kauplustes ja e-poes võivad erineda.

3.7. Kõiki Profiklubi soodustusi arvutatakse toodete/teenuste tavahindadest.

3.8. Profiklubi programmi raames ei summeerita erinevaid soodustusi – alati rakendub suurim võimalik soodustus.

3.9. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta Profiklubi tingimusi ja kliendile pakutavaid soodustusi, teavitades sellest ette 14 päeva veebiaadressil www.bauhof.ee.
3.10. Profiklubi kaart ei ole maksevahend.

3.11. Soodustuse saamiseks tuleb Profiklubi liikmel kassas enne ostu sooritamist liikmelisust kinnitav plastkaart või ID-kaart registreerida. Tagantjärele ostusummat ostuarvestusse ei kanta.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Profiklubi liikme isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Bauhofi andmekaitsetingimustega www.bauhof.ee/et/info/andmekaitsetingimused

4.2. Profiklubi liikmekaardi kasutamisel kogub Bauhof Group AS andmeid kliendi poolt ostetud toodete kohta. Profiklubi programmiga liitumisel annab klient Bauhof Group AS-le loa edastada talle informatsiooni Profiklubi kohta oma e-posti aadressile seonduvalt teenuse kasutamise ja lepinguliste kohustuste täitmisega Bauhof Group AS poolt.

4.3. Klient saab hallata tema poolt antud lubasid turunduslike teadete ja reklaami saatmise õiguste kohta läbi isikliku Bauhof e-kliendikonto või Bauhofi klienditeeninduse.

4.4. Profiklubi programmiga liitumisel annab klient nõusoleku Bauhof Group AS-le oma isikuandmete töötlemiseks.

4.5. Kliendil on õigus nõuda Profiklubi programmist lahkumisel liikmelisusega seotud andmete kustutamist (konto sulgemist), milleks tuleb saata sellekohane vabas vormis avaldus klienditugi@bauhof.ee

5. Muud tingimused

5.1. Profiklubi plastkaardi kaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud koheselt teatama Bauhofi infopunkti. Bauhof ei vastuta klubiliikme ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

5.2. Kaotatud, varastatud või rikutud kaart asendatakse soovi korral duplikaadiga. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam aktiveerida.

5.3. Profiklubiga seotud küsimuste korral palume saata e-kiri e-posti aadressil klienditugi@bauhof.ee

LISA 1 Profiklubi liikmelisus