Sponsorlus

Suurettevõttena tunnetab Bauhof sotsiaalset vastutust ühiskonnas ja seetõttu oleme oma toetuse suunanud peamiselt järgmistesse valdkondadesse:

Toetame:

 • Rahvarohkeid spordi- ja kultuuriüritusi;
 • Bauhofi tegevusvaldkonnaga seotud ettevõtmisi;
 • Bauhofi lähipiirkonnas asuvaid suuremale sihtgrupile mõeldud või üle-Eestilisi üritusi.

Millised on ootused sponsorluse taotlejale:

 • Selge ja võimalikult detailne ülevaade projektist ning nägemus Bauhofi osalusest;
 • Konkreetne ja selge ülevaade, kuidas sponsoreid esitletakse;
 • Millised võimalused on projekti raames sponsoril enda esitlemiseks;
 • Teised projektis osalevad sponsorid ja koostööpartnerid ning nende roll projektis;
 • Ainult Eestisisesed võimalikult laia sihtgrupiga projektid, mille toimumisaeg jääb ühe aasta piiresse;
 • Kas ja millised on võimalused pikemajaliseks koostööks jms.

Ei toeta:

 • Viimase minuti pakkumisi;
 • Üksikisikuid;
 • Üritusi, mis toimuvad väljaspool Eestit (sh õpingud välismaal);
 • Kasumi eesmärgil korraldatud üritusi.

Reeglina rahalisi annetusi Bauhof ei tee ja niisama tooteid ka ei anna. Pigem pakume barteri või märkimisväärse allahindlusega ostmise võimalust. Toetuse suurus sõltub konkreetse projekti eesmärgist ning Bauhofi hetkevõimalustest.

Bauhof on toetanud Tallinna liikumispuudega inimeste ühingut, Leigo Järvemuusika festivali, Tartu tudengite kevadpäevade üritust „Karsumm“, Pärnu Jääfestivali, Uue maailma tänavafestivali, Valgamaa paljulapseliste pered, Naerata Ometi MTÜ projekte jpt.

Taotlused tuleb esitada kirjalikult meiliaadressile sponsorlus@bauhof.ee või saata postiga BAUHOF GROUP AS Smuuli tee 41, 11415 Tallinn.