TÖÖRIISTADE 5-AASTANE GARANTII MEISTRIKLUBI JA PROFIKLUBI LIIKMETELE

Tööriistade 5-aastane garantii kehtib ainult ostudele, mis on sooritatud ajavahemikus 01.01.2017 kuni 09.07.2023.

TÖÖRIISTADE 5-AASTANE GARANTII

Bauhof Group AS, J. Smuuli tee 41, Tallinn 11415 (edaspidi müüja) annab Bauhofi kauplustest ostetud elektritööriistadele ja aiatehnikale (edaspidi seadmed) tasuta 5-aastase garantii (edaspidi garantii). See tähendab 3 aastat lisaks müüja seadusjärgsele 2-aastasele perioodile. Garantii kehtib ainult Meistri- ja Profiklubi liikmetele (edaspidi kliendid). Garantii kehtib ainult eraisiku ostu puhul ja erakasutuses olevatele seadmetele. Tootegrupid, mis kuuluvad eelnimetatud elektri-tööriistade ja aiatehnika alla on: akutrellid, bensiinimootoriga veepumbad, betooni- ja pinnase-tihendajad, elektritrellid, freesid ja minifreesid, generaatorid, hekilõikurid, elektrilised höövlid, keevitused, ketaslõikurid, ketassaed, kompressorid, kuumapuhurid, lauakäiad, lehekoristajad, lihvijad, lumepuhurid, mootorsaed, mullafreesid, muruniidukid, murutrimmerid, nakerdajad, nurgasaed, oksapurustajad, piikvasarad, poleerijad, puulõhkujad, puurvasarad, segumasinad, survepesurid, tikksaed. Muudele seadmetele täiendav garantii ei kehti.

Garantii kehtivus ja garantiinõude esitamine

Garantii hakkab kehtima alates seadme ostjale üleandmisest ning kehtib ainult nende puuduste puhul, mille põhjuseks on tootjapoolsed materjali- ja valmistusvead. Garantii kehtivuse aluseks on, et klient on seadistanud ja kasutanud seadet vastavalt kasutusjuhisele ning teinud seda heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.
Garantii lõpeb 5 aastat pärast seadme kliendile üleandmist.

Garantiitingimused ei kehti alltoodud juhtudel:

 • seadet on avatud või remonditud tootja või müüja poolt volitamata hooldusettevõttes või volitamata isiku poolt
 • seadet on mehaaniliselt vigastatud
 • on kasutatud valesid töövõtteid
 • on kasutatud mittesobivaid tarvikuid
 • seadet on kasutatud kasutusjuhendis esitatud instruktsioone ja ohutusnõudeid järgimata või mitte sihtotstarbeliselt
 • seadet kasutati peale vea ilmnemist
 • seadet on ülekoormatud
 • seadet on kasutanud ilma selleks vajalike oskusteta isik
 • seade on hooldamata*
 • seadme konstruktsiooni ja seadeid on muudetud
 • seade on ühendatud andmesildil näidatust erineva pingega toiteallikaga
 • seade on kahjustada saanud Bauhofist sõltumatutel põhjustel, sealhulgas õnnetusjuhtum, äike, vesi, tulekahju või muud välised mõjud
 • seade on kahjustada saanud ostja süülisest tegevusest.

Garantiitingimused ei laiene kulumaterjalidele (akud, käepideme kummikaitsmed, laagrid, süsiharjad jne).

Garantiinõude tekkimisel tuleb kliendil pöörduda sobivasse Bauhof’i kauplusesse ja täita koha peal garantiinõude vorm.

Klientidele, kelle garantii alla kuuluva seadme ostu on müüjal võimalik tuvastada andmebaasidest, aktsepteerib müüja toote võtmist garantiitöödesse ilma originaal-müügidokumendita. Antud tingimus kehtib juhtudel, kui müüjal on võimalik kliendi seadme ostudokument tuvastada ehk klient on ostu sooritamisel kasutanud kliendikaarti. Juhul, kui klient registreeris ennast Meistri- või profiklubi liikmeks pärast garantii alla kuuluva toote ostmist või ei kasutanud ostutehingul kliendikaarti, siis müüjal on õigus antud hüve rakendamisest keelduda.

Garantiitööde teostamine ja hüvitamine

Garantii alusel parandatakse garantiiaja jooksul avastatud ja garantii alla kuuluv viga tootja või müüja poolt volitatud hooldusettevõttes mõistliku aja jooksul ja tasuta. Juhul kui garantiiremondi käigus ilmneb, et seadmes viga ei ole või avastatakse selline viga, mille parandamine ei kuulu garantii alla, on müüjal õigus nõuda kliendilt mõistlikku kompensatsiooni.
Hooldusaja kestus on määratud maaletooja või tootja poolt. Üldjuhul sõltub mõistlik aeg garantiitöö olemusest ning see võib varieeruda paarist päevast kuni ühe kuuni.
Müüja jätab endale õiguse otsustada, kas toode remonditakse, vahetatakse välja sama toote vastu või kompenseeritakse kliendile ostuhind. Ostuhinna kompenseerimise puhul rakendatakse alltoodud tasemeid:

Kulunud aeg hüvitatav
seadme ostupäevast summa
0-2 aastat 100%
2-3 aastat 75%
3-4 aastat 65%
4-5 aastat 50%

5-aastane garantii kehtib ostudele alates 01.01.2017.
Lisainfo kaupluste infoletist.

*Korraliste hooldustööde teostamiseks peab klient pöörduma müüja lepinguliste koostööpartnerite poole. Erinevaid seadmeid hooldavad erinevad firmad. Täpsemat info hooldusfirmade ja hooldussageduste kohta küsige Bauhofi klienditeenindajatelt.