Profiklubi tingimused eraklientidele


Tingimused kehtivad alates 07.06.2022

1.      Profiklubist üldiselt

1.1. Profiklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi ja eripakkumisi ettevõtte kaupluses.

1.2. Profiklubiga saavad liituda nii füüsilisest (edaspidi ka klient) kui juriidilisest isikust kliendid (edaspidi klubi liige).

1.3.     Profiklubiga liitumistaotluse esitamisel ja programmi reeglite tingimustega nõustumisel kinnitab klient, et on tutvunud programmi tingimustega ning kliendi ja Bauhof vahel hakkab kehtima leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel (edaspidi leping).

1.4. Profiklubi programmi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee, veebiaadress www.bauhof.ee.

2. Profiklubiga liitumise tingimused

2.1. Profiklubi programmiga saavad liituda füüsilised isikud alates 18-eluaastast, kes nõustuvad programmi reeglite tingimustega.

2.2. Profiklubiga liitumiseks tuleb füüsilisel isikul täita ja esitada vastavasisuline liitumisavaldus.

2.3. Profiklubisse kuuluvust kinnitab isiku kehtiv Eesti ID-kaart või elamisloa kaart. ID-kaardi puudumisel väljastatakse isikule Profiklubi plastikkaart.

2.4. Profiklubi plastikust kaart on kliendile tasuta. Profiklubi plastikkaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

2.5. Profiklubi programmiga liitmine veebilehe vahendusel on klientidele tasuta.

2.6. Bauhofil on õigus jätta Profiklubi liikmelisus registreerimata ja klubi liikmelisust kinnitav kaart väljastamata, kui liitumisavalduse kohustuslikud andmeväljad on täitamata (sh e-posti aadress  ja/või mobiiltelefoni number) või juhul kui taotlejal on juba kehtiv Profiklubi kaart.

2.7. Profiklubi programmi soodustused hakkavad klientidele pärast Profiklubiga liitumise kinnituse saamist. 

2.8. Profiklubi programmi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab selle kasutaja liikmelisus olema aktiivne.

2.9. Bauhofil on õigus peatada ostukohustuse mittetäitmisel Profiklubi liikmelisus. Liikmelisuse peatumisel ei rakendu kliendile Profiklubi soodustused ja hüved.

2.10. Profiklubi programmiga liitumise avalduse esitamisel ja Profiklubi reeglite tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja Bauhof Group AS-I vahel kehtima leping käesolevas dokumendis toodud tingimustel.

3.   Profiklubi hüved ja püsisoodustused

3.1. Profiklubi liikmena saab klient osta kaupu Bauhofi kauplusest Profiklubi hinnaga.

3.2. Profiklubi liikmele kehtib Bauhofi kaupluses tavahinnaga toodetele püsivalt vähemalt 25%-line soodustus.

3.3. Profiklubi soodustused ei kehti Bauhofi e-poes www.bauhof.ee. 

3.4. Profiklubi soodustused ei kehti toidukaupadele, jookidele ja kinkekaartidele.

3.5. Profiklubi liikmele on Bauhofi teenused:

- mõõtu lõikamine Tartu, Pärnu ja Lasnamäe kauplustes;

- järelhaagise rent

-värvide toonimine

püsivalt 30% soodsamad.

3.6. Profiklubi füüsilisest isikust kliendile kehtivad järgmised tingimused:

3.6.1. Kõik Profiklubi pakkumised kehtivad füüsilisest isikust liikmele esimeseks kuueks täiskuuks.

3.6.2. Kui esimese kuue kuu jooksul sooritab klient oste vähemalt 500-euro eest, pikenevad temale kehtivad soodustused automaatselt järgnevaks 12 kuuks.

3.6.3. Juhul kui esimese kuue kuu jooksul klient ei täida 500-eurost ostukohustust, on Bauhofil õigus peatada tema Profiklubi liikmelisus ning kliendile määratakse Meistriklubi staatus ja edaspidi kehtivad kliendile kõik Meistriklubi soodustused. Profiklubi liikmelisust saab taotleda pärast 3 kuu möödudes või 500 eur limiidi täitmist (6 kuu jooksul).

3.6.4. Kui järgneva 12 kuu jooksul sooritab klient oste veel vähemalt 1000-euro väärtuses, siis pikeneb tema Profiklubi liikmelisus veel järgnevaks 12 kuuks.

3.6.5. Füüsilisest isikust kliendil lõpeb Profiklubiga liitumisel tema Meistriklubi (juhul kui kui liikmelisus eksisteerib) liikmestaatus koos kõigi sinnakuuluvate soodustustega (sh soodustused teenustele jms).

3.7. Profiklubi füüsilisest isikust liikmele laienevad kaupluse perioodilised kampaaniapakkumised.

3.8. Kõiki Profiklubi allahindlusi arvutatakse toodete/teenuste tavahinnast.

3.9. Profiklubi programmi raames ei summeerita erinevaid allahindlusi – alati rakendub suurim võimalik allahindlus.

3.10. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta Profiklubi programmi raames kliendile pakutavaid soodustusi ja tingimusi, teavitades sellest ette mõistliku aja jooksul ettevõtte veebiaadressil www.bauhof.ee.

3.11. Profiklubi kaart ei ole maksevahend.

3.12. Profiklubi liige peab soodustuse saamiseks esitama kehtiva plastikkaardi või ID-kaardi kassas enne ostu sooritamist. Tagantjärele ostusummat kaardi arvestusse ei kanta.

4.    Profiklubi liikmelisusega seotud füüsilise isiku isikuandmed

4.1. Profiklubi liikmete andmete töötlemine toimub kooskõlas Bauhofi andmekaitsetingimustega, millest saab lähemalt lugeda www.bauhof.ee.

4.2. Füüsilisest isikust kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega kaupluse infopunktis isikut tõendava dokumendi alusel või esitades selleks taotluse siin.

4.3. Kliendi andmete muutumisel on klient kohustatud pöörduma andmete muutmiseks kaupluse infopunkti.

4.4. Kliendil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist (konto sulgemist), milleks tuleb täita taotlus siin.

 5.      Muud tingimused

5.1. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta klubi tingimusi (sh soodustusi), teatades sellest üks nädal enne internetiaadressil www.bauhof.ee.

5.2. Profiklubi kaardi kaotamisest või vargusest (kui kaart eksisteerib) on klient kohustatud koheselt teatama Bauhofi infopunkti. Bauhof ei vastuta klubiliikme ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

5.3. Kaotatud, varastatud või rikutud kaart asendatakse soovi korral duplikaadiga. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam aktiveerida.

5.4. Profiklubi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu Profiklubi liikmelisusega seotud info on nähtav kodulehel www.bauhof.ee/profiklubi.

5.7. Paberkandjal oleva teksti ja kodulehel oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv kodulehel olev tekst.

5.8. Profiklubiga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta Bauhofi infotelefonil +372 606 1444 tööpäevadel kell 9-17 või kirjutada info@bauhof.ee.