Profiklubi tingimused eraklientidele


1.      Profiklubist üldiselt

1.1. Profiklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi ja eripakkumisi kaupluses.

1.2. Profiklubiga saavad liituda nii era- kui juriidilisest isikust kliendid (edaspidi klubi liige).

1.3. Profiklubiga liitumiseks on vaja esitada taotlus, milles klient kinnitab, et on tutvunud klubi tingimustega ning nõustub oma isikuandmete töötlemisega selle raames.

1.4. Profiklubi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post [email protected]

 

2.      Profiklubiga liitumise tingimused

2.1. Profiklubiga saavad liituda eraisikud alates 18-eluaastast, kes täidavad kohustuslikud väljad liitumisvormis ja nõustuvad klubi tingimustega.

2.2. Eraisikul tuleb Bauhofi kodulehel täita vastavasisuline vorm, esitades oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontaktinfo ja Bauhofi kaupluse, milles tehakse sisseoste kõige tihedamini.

2.3. Profiklubisse kuuluvust kinnitab ID-kaart (või väljastatud plastikkaart koos isikuttõendava dokumendiga), mis tuleb kauplustes sisseoste tehes esitada kassas enne makse toestamist.

2.4. Soovi korral väljastatakse kliendile plastikust Profiklubi kaart, mille eest tuleb kohapeal tasuda esmase kaardi maksumus 3 eurot.

2.5. Profiklubiga liitumine veebivormi vahendusel on tasuta ja kliendile kehtivad pärast Profiklubiga liitumise kinnituse saamist Profiklubi soodustused.

2.6. Bauhofil on õigus jätta Profiklubi liikmelisus registreerimata, kui taotluse kohustuslikud andmeväljad on täitmata (sh kas e-mail ja/või mobiiltelefoni number) või kui taotlejal on juba kehtiv Profiklubi kaart.

2.7. Profiklubi soodustuste ja hüvede kasutamiseks peab liikmelisus olema aktiivne.

2.8. Liikmestaatuse peatumisel ei rakendu Profiklubi soodustused ja hüved.

 

3.   Profiklubi hüved ja püsisoodustused

3.1. Profiklubi liikmena saab klient osta kaupu Bauhofi füüsilistes kauplustes soodsama Profiklubi hinnaga.

3.2. Profiklubi soodustused ei kehti Bauhofi e-poes www.bauhof.ee. 

3.3. Profiklubi soodustused ei kehti toidukaupadele, jookidele, tubakatoodetele ja kinkekaartidele.

3.4. Profiklubi erisikust kliendile kehtivad järgmised tingimused:

3.4.1. Kõik üldised Profiklubi pakkumised kehtivad eraisikust liikmetele esimeseks kolmeks täiskuuks.

3.4.2. Kui esimese kolme kuu jooksul sooritab klient oste enam kui 500 euro väärtuses, pikenevad temale kehtivad soodustused järgmiseks 12 kuuks automaatselt.

3.4.3. Juhul kui esimese kolme kuu jooksul klient ei täida 500 euro ostukohustust lõppeb tema Profiklubi liikmelisus ning kliendile määratakse Meistriklubi staatus ning edaspidi kehtivad kliendile kõik Meistriklubi soodustused.

3.4.4. Kui järgneva 12 kuu jooksul sooritab klient oste veel vähemalt 2000 euro väärtuses, siis pikeneb tema Profiklubi liikmelisus veel järgnevaks 12 kuuks.

3.4.5. Kui esimese kolme kuu jooksul klient ei täida 500 euro ostude nõuet, siis teavitatakse teda liikmelisuse lõpetamisest ning tal tekib võimalus uuesti Profiklubi liikmelisust taotleda pärast 500 euro ostunõude täitmist kolme kuu jooksul.

3.4.6. Bauhof vaatab liikmelisuse ja vajalikud ostumahud läbi kord kuus hiljemalt 10. kuupäevaks, pikendab tingimustele vastavad liikmelepingud, tühistab tingimustele mittevastavad liikmelepingud ning teavitab kliente muudatustest meilitsi.

3.4.7. Eraisiku Profiklubiga liitumisel lõpeb tema Meistriklubi (kui see eksisteerib) liikmestaatus koos kõigi sinnakuuluvate soodustustega (sh boonusraha, soodustusd teenustele jmt) ning kogutud boonused ei ole enam kasutatavad.

3.5. Kehtivad perioodilised kampaaniapakkumised kaupluses.

3.6. Kõiki Profiklubi allahindlusi arvutatakse toodete/teenuste tavahinnast.

3.7. Erinevaid allahindluseid ei summeerita.

3.8. Alati rakendub suurim võimalik allahindlus.

3.9. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta klubi soodustusi ja tingimusi, teavitades sellest internetiaadressil www.bauhof.ee mõistliku aja ette.

3.10. Kaart ei ole maksevahend.

3.11. Klubi liige peab soodustuse saamiseks esitama kehtiva plastikkaardi või ID-kaardi kassas enne ostu sooritamist. Tagantjärele ostusummat kaardi arvestusse ei kanta.

 

4.    Profiklubi liikmelisusega seotud kliendiandmed

4.1. Profiklubi liikmete andmete töötlemine toimub kooskõlas Bauhofi andmekaitsetingimustega, millest saab lähemalt lugeda www.bauhof.ee.

4.2. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega kaupluse infoboksis isikut tõendava dokumendi alusel või esitades selleks taotluse siin.

4.3. Kliendi andmete muutumisel on klient kohustatud pöörduma andmete muutmiseks kaupluse infoboksi.

4.4. Kliendil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist (konto sulgemist), milleks tuleb täita taotlus siin.

 

5.      Muud tingimused

5.1. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta klubi tingimusi (sh soodustusi), teatades sellest internetiaadressil www.bauhof.ee.

5.2. Profiklubisse kuulumist kinnitava kaardi kaotamisest või vargusest (kui kaart eksisteerib) on klient kohustatud koheselt teatama Bauhofi infoboksi. Bauhof ei vastuta klubiliikme ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

5.3. Kaotatud, varastatud või rikutud kaart asendatakse soovi korral duplikaadiga. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam aktiveerida.

5.6. Profiklubi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu Profiklubi liikmelisusega seotud info on nähtav kodulehel www.bauhof.ee/Profiklubi.

5.7. Paberkandjal oleva teksti ja kodulehel oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv kodulehel olev tekst.

5.8. Profiklubiga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta Bauhofi infotelefonil 606 1444 tööpäevadel 9-17 või kirjutada [email protected]