Seinte tapeetimise käepärane kunst

Seinte tapeetimise käepärane kunst

Tapeedi paigaldamisega võib paljudele inimestel seostuda hulk halbu kogemusi, kuid tänapäeval on tapeeditootjad muutnud tööprotsessi palju lihtsamaks ja meeldivamaks. Bauhofi eksperdid õpetavad, kuidas paigaldada, millist liimi kasutada ning kuidas hiljem tapeeti hooldada.

Bauhofi kauplustes on tapeetide sortiment lai ning kõikide valikus olevate tapeetide kohta on olemas ka vajalik informatsioon nagu ka paigaldustöödeks vajalikud tapeetimiskomplektid ja erinevad liimid. Osa tapeete on hiljem kergesti eemaldatavad nii, et jätavad endast maha sobiva kihi uue tapeedikihi pealekandmiseks.

Vajaminevad tööriistad ja tapeedikulu

Enamasti ei ole tapeetimisel palju tööriistasid vaja, nii mõnegi neist saab ehitada käepärastest vahenditest. Tapeedi täpseks paigaldamiseks võib kasutada käepärastest vahenditeks tehtud nöörloodi, kuid lubatud on ka vesiloodi kasutamine. Ka võib ise ehitada liimimislaua, mis peaks olema vöökõrgune. Viimistlemiseks on vaja soetada tapeedinuga, mille teravust on soovitatav aeg-ajalt kontrollida ning ühtlase liimikihi pealekandmiseks võib kasutada spetsiaalset liimiharja. Enne tööle asumist peaks välja arvutama ka tapeedikulu. Võttes arvesse standardse tapeedirulli mõõdu, mille laiuseks on 53 cm ja pikkuseks 10,05 m, saab kergesti arvutada ka kulu.

Standardse tapeedi kulu arvutamise valem = (ruumi ümbermõõt x ruumi kõrgus):5 = rullide arv. Ruumi mõõdud arvutada kindlasti meetrites. Mustriliste tapeetide puhul tuleb arvestada mustri kordumise sammuga ja seetõttu võib kulu suureneda.

Vaja läheb:

• 
Mõõdulinti

• Märkepliiatsit
• Liimiharja või suurt pintslit liimi pealekandmiseks
• Tapeedinuga
• Tapeediharja
• Nöör- või vesiloodi
• Käsna
• Redelit
• Liimianumat
• Liimimiseks sobivat alust
• Näpunäiteid sujuvamaks tööks


Vana tapeedi eemaldamiseks võib kasutada spetsiaalset lahustit, mis tuleb hiljem kindlasti vee ning harjaga hoolikalt maha pesta.
Niisketes ruumides tuleb pahteldamiseks kasutada spetsiaalset niiskuskindlat pahtlit. Hiljem kaetakse aluspind niiskuskaitsega.
Niisketes ruumides kasutada ainult selleks ettenähtud tapeeditüüpi ja liimimistehnikat.
Et tapeet korralikult kinnituks, tuleb uued kipsplaatseinad kruntiva värvikihiga või makulatuuriga katta. Makulatuuri kinnitamiseks kasutatav liim peab kindlasti olema tugevam kui tapeediliim.
Kuna pahteldatud paranduskohad aluspinnas imavad tapeediliimi rohkem, siis tuleb need kohad kruntiva värvi või lahjendatud tapeediliimiga töödelda.
Tapeeti ostes on oluline jälgida, et tapeedirullide partiinumber oleks sama, vältimaks toonide erinevust.
Kui tapeedipaanid paigaldatakse teineteise suhtes ülekattega, tuleb tapeetimist alustada akna juurest, et paanide ühenduskohtadest tekkiv vari ei oleks märgatav.
Tapeetimise ajal ei tohi ruumis tekkida tuuletõmbust ega suuri temperatuuri kõikumisi.
Liimimisel tuleb vältida liimi sattumist tapeedi viimistluspoolele. Kui see on siiski juhtunud, tuleb liim kohe ettevaatlikult niiske lapiga eemaldada.

Aluspinna ettevalmistus

Tapeeditavast ruumist tuleks võimalusel välja viia kogu mööbel. Kergesti määrduv põrandakate, näiteks vaipkate, on samuti soovitatav eemaldada. Ruumi jäänud esemed ning põranda võib katta kilega, mille jätkukohad tuleb hoolikalt kinni teipida. Seintelt tuleb eemaldada liistud ning seinakontaktide katted. Kindlasti tuleb välja lülitada elekter!

Sein, millele tapeet paigaldatakse, peab olema äärmiselt puhas, ühtlane ning kuiv. Kuna tapeet on olemuselt õhuke kattematerjal, siis jäävad lõpptulemusel aluspinna ebatasasused väga hästi näha. Tihti sobib aluspinnaks eelnevalt tapeeditud sein, kuid kindlasti tuleb veenduda, mitu kihti tapeeti on juba seinale paigaldatud. Kui seinas on kolm või enam tapeedikihti, tuleb need eemaldada, kuna uus tapeediliimikiht võib lahti leotada vanad kihid ja lõpptulemus võib aja möödudes kannatada.

Tugeva reljeefiga tapeedi peale ei ole soovitatav uut tapeedikihti paigaldada. Reljeefne tapeet tuleb täies ulatuses eemaldada või pahteldusega tasaseks viimistleda. Lauspahteldus võib kogenematule meistrile olla tülikas ja aeganõudev protsess, sellepärast eelistatakse pigem vana tapeedi eemaldamist.

Tapeedi eemaldamiseks asendamatu tööriist on pahtlilabidas, millega kraapides saab seinalt eemaldada suurema osa tapeedist. Eemaldamist tasuks alustada kohtadest, kus vana tapeet on ise aluspinnalt lahti koorunud. Selliseid kohti võib leida toanurkadest ning akende ja uste ümbrusest. Vana tapeedi eemaldamist saab lihtsustada, kui tapeeti leige vee ning käsna või pihusti abil niisutada. Seejärel lasta niiskusel imbuda ning pahtlilabidaga tapeet maha kraapida. Bauhofis on müügil ka spetsiaalseid lahusteid, millega töödeldes tapeet hõlpsamini aluspinnalt eraldub. Kes otsustab lahusti kasuks, peab rangelt valmistaja juhendeid järgima.

Eriti halvasti eemalduva tapeedi puhul võib töö libedamaks sujumiseks kasutada aurutit, mida saab rentida tööriistalaenutusest.

Kui vanad tapeedikihid on eemaldatud, tuleb sein liimijääkidest puhtaks pesta. Seda on soovitatav teha harja ning leige veega. Kui tapeedi eemaldamise käigus on kasutatud lahusteid, tuleb ka need aluspinnalt hoolikalt veega maha loputada. Järgnevalt lasta seinal täielikult kuivada.

Kõik aluspinna praod, vuugivahed ning kinnitusvahenditest tingitud ebatasasused tuleb pahteldada. Kruvid ja naelad kinnitada tugevasti. Pahtelduse võib teha julgelt, sest üleliigse pahtli saab hiljem peene liivapaberi ja lihvimisklotsiga tasaseks lihvida. Arvestada tuleks kahekihilise pahteldusega, kuna pahtel kipub kuivades pragunema. Pärast lihvimist tuleb seintelt kogu tolm eemaldada niiske lapi või tolmuimejaga. Samamoodi tuleb toimida uute kipsplaadist seintega. Kõik plaatide ühenduskohad katta vuugilindi ning pahtliga. Kipsplaadist seinte pahteldused on soovitatav kruntvärviga katta ning hiljem on vajalik terve pinna värvimine.

Tapeedi paigaldamine

Tapeetimisega alustades võtke aega, et valida parim koht, kust tapeedi paigaldamist alustada ning lõpetada. Enamasti alustatakse tapeedipaanide paigaldamist akna juurest. NB! Tapeeti ei tohiks paigaldada radiaatorite või muude küttekehade lähedusse, sest kuumusega koorub tapeet lahti. Tapeedi lõikamiseks kasutage tapeedinuga ning joonlauda. Liimimisel tuleb jälgida tapeedi- ning liimitootja juhiseid.

Tapeedipaanid tuleb välja lõigata väikese varuga. Selleks liitke toa kõrgusele umbes 5–10 cm. Mustriliste tapeetide puhul võib varu olla veelgi suurem, et need hiljem terviklikult kattuksid. Kindlasti tuleb jälgida, et tapeedimuster jääks alati õiget pidi.
Liimi pealekandmiseks keerake tapeedipaanid viimistluspoolega alla poole, sest liimi kantakse liimiharja või suure pintsli abil tapeedi tagumisele poolele.
Liimi pealekandmist tuleb alustada paani keskelt, liikudes otste ning äärte suunas. Et tapeedi viimistluspind liimimise käigus ei määrduks, tuleb jälgida, et liimimiseks kasutatav aluspind oleks liimist puhas. Et liim tapeedi tagumisel küljel ühtlaselt jaotuks, tõstetakse paani otsad keskele kokku ja jäetakse enne paigaldamist paariks minutiks niiskuma.
Esimese tapeedipaani paigaldamine on kõige tähtsam. Kui see on pandud viltu, siis paigaldatakse ka järgmised paanid suure tõenäosusega viltu. Et sellist olukorda vältida, võib seinale teha juhindumiseks joone nöörloodi või tavalise loodi abiga. Kindlasti ei tohiks paani asendit määrata seinanurga suhtes.
Esimene tapeedipaan paigaldatakse märgitud joone suhtes sirgelt. Selleks volditakse lahti tapeedipaani ülemine ots ning asetatakse soovitud kohta. Tapeedi ülemist otsa silutakse harja või lapiga suunaga ülevalt alla ja külgedele, et väiksemadki kortsud ning õhumullid tapeedi alt eemaldada. Samal viisil volditakse lahti paani alumine ots ning kinnitatakse harja või lapiga siludes. Erilist tähelepanu tuleb pöörata servade kinnitumisele. Üleliigsest liimist tekkinud plekid tuleb niiske käsnaga koheselt eemaldada.
Järgnevad tapeedipaanid paigaldatakse samamoodi kui esimene. Asendi õigsust on soovitatav aeg-ajalt nöörloodiga kontrollida.
Sisenurka kattev paan lõigatakse vertikaalselt pärast murdekohta 20–30 mm kauguselt. Paani ülejäägiga võib alustada järgmise seina katmist.
Välisnurka kattev paan lõigatakse vertikaalselt pärast murdekohta 10–40 mm kauguselt. Jällegi võib ülejäänud paaniga alustada järgmise seina katmist.

Tapeedi sobitamine aknapiitade ja seinakontaktidega

Akende, uste ja seinakontaktideta seintele tapeedi paigaldamine ei ole tea, mis raske töö, ent kõiksugu segavad faktorid, mis vajavad rohkem tapeedinoa kasutamist nõuavad ka täpsust ja planeerimist.

Akna- või uksepiita katvasse paani tuleb teha diagonaalne sisselõige, mis ulatub täpselt piida välimise nurgani. Seejärel tuleb tapeet siluda seina poolt piida suunas harja või lapiga nii, et tapeet kinnituks piida külge. Üleliigne materjal tuleb tapeedinoaga ära lõigata ning piidad kohe niiske käsnaga liimist puhastada.

Tapeedipaan, mis katab pistikupesa, tuleb parajaks lõigata. Selleks võib seinakontakti või pistikupesa kohal teha sobivaid sisselõikeid ja tapeedi avause kohalt eemaldada. Kindlasti tuleb veenduda, et pistiku või seinakontakti kate ulatuks üle tapeediserva. Eelnevalt tuleb veenduda, et elekter on välja lülitatud!

 

Jaga
SEINTE TAPEETIMISE KäEPäRANE KUNST on lisatud ostukorvi