Torud talvekorda!

Torud talvekorda!

Pakasest – olgu seda siis vähem või rohkem – pole kindlasti pääsu ühelgi aastal. Selleks, et koduomanik saaks käredatele ilmadele vastu minna muretu meelega, tuleb hoone hoolikalt ette valmistada. Eriti tähtis on seejuures tagada torustike külmakindlus.

Viimase paarikümne aasta jooksul on hakatud tsingitud terastorude ja vasktorude asemel üha rohkem kasutama mitmesuguseid plasttorusid. Kui vanades lahendustes kippusid torud tihtipeale lõhki külmuma, siis plasttorude puhul on see risk vähemalt mõne materjali puhul kahanenud.

Kuigi plasttorud ise väga külmumist ei karda, jäätub vesi 0 °C temperatuuril teadupärast nii plekk- kui ka plastämbris. Samuti on tõsiasi see, et vesi on oma mahult külmununa suurem kui vedelas olekus: jäätudes vesi paisub torus ja surub selle lõhki.

Õnneks on tänapäeval olemas lahendusi, mis muudavad maja torustiku külma- ja lekkekindlaks.

Kuigi torustiku materjal on väga tähtis, on kõige olulisem välja valida just õige terviklahendus. Usaldusväärse asjatundja, kes lahenduse otsimisel ja paigaldamisel aitab, leiad kiiresti lehelt uponorkodu.ee.

 

Õige plasttoru otsinguil

Elastsed plasttorud (modifitseeritud polüetüleen Pe-Xa) võivad külmumise üle elada juhul, kui need on paigutatud vabalt seina karkassi sisse. Seal on torul vajalikul määral ruumi koos veega paisuda. Kui Pe-Xa toru on aga valatud betoonpõrandasse, siis paisumise võimalus puudub ja torustik võib lõhki külmuda juba esimese käredama ilmaga.

Suuremad tootjad valmistavad veetorustikke Pe-Xa materjalist. Rahvusvaheline plasttorulahendusi pakkuv ettevõte Uponor on selliseid torusid tootnud juba üle 40 aasta.

Antud materjali eelis on mälu- ja kokkutõmbumisefekt. Nimelt võtab toru peale painutamist või venitamist ise uuesti esialgse kuju. Tänu sellele taluvad torud suurt rõhku ja temperatuurimuutusi. Hea on kasutada Pe-Xa torusid koos hülsstorudega, sest viimane aitab torustikku kaitsta, toimides ka isolatsioonina.

Uponori Pe-Xa torusüsteemi puhul on kasutusel ainulaadne patenteeritud Quick & Easy ühendusmeetod. See muudab torude ühendamise ülilihtsaks: aseta ühendusrõngad toruotsale, laienda seda kas käsi- või akulaiendajaga ning tee ühendus. Aja jooksul muutub niisugune liitekoht üha tihedamaks.

Jäikade plasttorude nagu polüpropeentorude või alumiiniumkihiga komposiittorude puhul peab olema ettevaatlik, sest väiksema elastsuse tõttu võivad need külmumise korral kergemini puruneda. Kuigi komposiittorud on jäigemad, on neil teisi eeliseid nagu kõrge temperatuuritaluvus ja lihtne paigaldatavus, mille puhul puudub vajadus keevitada, samuti on nende kasutusiga pikk, viies torude vanuse vähemalt 50 aastani.

Komposiittorude ühendamist lihtsustavad värvkoodiga pressliitmikud. Nimelt on Uponori liitmikel värvilised rõngad, mis õige pressimise käigus purunevad. Kui ühendatud torudel on rõngad küljes, annab see märku kehvast pressimisest, mis võib lekkega lõppeda. Peale selle on pressimata liitmikel omadus surveproovi ajal kohe leket näidata, et paigaldaja saaks enne töö lõpetamist puuduse likvideerida. Tänu sellele saab majaomanik olla pärast paigaldust kindel, et kõik ühendused on korralikult veetihedaks pressitud.

 

Isolatsioon kaitseb külmumise eest

Enne talve saabumist tuleks kindlasti üle vaadata torustikud, ka majja tulevad veesisendid, ja ümbritseda need vajaduse korral välise lisaisolatsiooniga. Võimaluse korral kasutada eelisoleeritud torusid.

Väline torude soojusisolatsioon vähendab kõikide torude külmumisriski. Pahatihti paigaldatakse veetorud välisseina, kus nende külmumisoht on kõige suurem. Kui torud peavad tingimata välisseinas asuma, tuleb need eriti korralikult isoleerida.

Suure hoolega tasub ehitada ja soojustada ka majja tuleva veetoru sisend, sest sageli külmub vesi just sokli kõrvalt üles pöörduvates torudes. Täielikult aitab torude lõhki külmumist vältida vaid nende õige asukoht ehk see, kui torud paiknevad ruumis, kus temperatuur ei lange alla 0 °C, või kui torud on paigutatud maapinna külmumispiirist sügavamale.

Uponor pakub nii külma kui ka sooja tarbevee ja samuti küttevee jaoks eelisoleeritud torusid. Sooja tarbevee torud kannavad Aqua, kütteveetorud Thermo ja külmumisvastase kaabliga külma tarbevee torud Supra nime.

Valikus on nii ühe- kui ka kahetoruline lahendus. Sooja vett võimaldab kõige paremini transportida Quattro lahendus, kus soojustuse ja välise kesta sees on peidus lausa neli toru: küttevee-, sooja tarbevee- ning kaks ringlusvoolutoru. Sellisesse lahendusse üldjuhul külma vett ei lasta, sest juua tahab inimene ikka jahedat ja värsket vett. Peale selle jahutaks külm joogivesi ühises kestas ka küttevee.

Eelisoleeritud torude soojustusmaterjalina kasutatakse eraldatud mullidega PEX-vahtu. See materjal ei vanane ja seega pole soojakao suurenemist karta.

Uponori eelisoleeritud toru on painduv ja seda saab paigaldada ühes tükis, ilma et oleks tarvis teha maa-aluseid ühendusi, sest liitmikud asuvad hoones sees ja neid saab alati kontrollida. Säärase toru võimalikud külmakahjustused on välditavad, sest elastne isolatsioonikiht lubab torul vajaduse korral paisuda. Pole karta ka isolatsiooni kahjustumist või murdumist painutamisel, sest kui koormus kaob, võtab elastne materjal oma esialgse kuju.

Kui majas talve jooksul mõnda torustiku haru üldse ei kasutata, siis sel juhul on isolatsioonile ka alternatiiv, mille puhul võib tarbetu toru enne külmade tulekut hoopis veest tühjaks lasta. See on mõistlik ka seepärast, et seisva veega torudes võivad jõudsasti paljunema hakata bakterid, reostades kogu maja tarbeveesüsteemi.

 

Hoolitse ka kütteveesüsteemi eest

Kui koju on paigaldatud tänapäevane küttesüsteem, tuleb kindlasti läbi mõelda selle turvalisus elanike talvise pikema eemaloleku korral. Õuetemperatuur võib elanike äraoleku ajal päris suurtes piirides kõikuda ning kütte säästurežiim ei ole väga madala temperatuuri korral võimeline maja piisavalt soojana hoidma. Sellisel juhul võivad kahjud osutuda väga suureks, kuna külmumise tõttu purunevad mitte ainult torud, vaid ka kütteallikas ja kõik muu, millel on veega vähegi pistmist.

Majast eemaloleku ajaks soovitame paluda naabrit, et too olukorral silma peal hoiaks, et siis vajaduse korral sekkuda. Teise võimalusena saab elamise varustada juhtautomaatikaga, millega on võimalik suhelda ka distantsilt. Viimane ei ole kindlasti odav lahendus, kuid kahjud, mis ilma selleta võivad tekkida, on oluliselt suuremad.

Uponor pakub juhtmevaba, dünaamilise energiajuhtimisega (DEM) ruumitemperatuuri seadistuse süsteemi, mis on mugav, tõhus ja säästlik. See lahendus aitab võrreldes põrandakütte tavalise automaatikaga kokku hoida kuni 8% energiat, tagab täpsema ja kiirema temperatuurijuhtimise ning ühtlasema soojusjaotuse.

Süsteemile saab lisada Uponori SMS-mooduli, mis võimaldab sõnumi teel käivitada energiasäästurežiimi ning jälgib tegelikku olukorda ruumis. Temperatuuri ebanormaalse langemise korral saadab moodul SMS-i teel veateate.

Jaga
TORUD TALVEKORDA! on lisatud ostukorvi
Don't forget to buy these compatible products,