Profiklubi tingimused äriklientidele

Tingimused kehtivad alates 12.02.2024

1. Profiklubist üldiselt

Profiklubi

1.1. Ärikliendi Profiklubi on Bauhof Group AS (edaspidi Bauhof) püsikliendiprogramm (edaspidi programm), mis pakub selle liikmetele püsisoodustusi.
1.2. Ärikliendi Profiklubiga saavad liituda füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) kui juriidilisest isikust ettevõtjad (edaspidi klient).
1.3. Ärikliendi Profiklubiga liitumistaotluse esitamisel ja programmi reeglite tingimustega nõustumisel kinnitab klient, et on tutvunud programmi tingimustega ning kliendi ja Bauhofi vahel hakkab kehtima leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel (edaspidi leping).
1.4. Ärikliendi Profiklubi eest vastutab Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee, veebiaadress www.bauhof.ee

2. Profiklubiga liitumise tingimused

2.1. Ärikliendi Profiklubiga liitumiseks tuleb kliendil täita ja esitada vastavasisuline liitumisavaldus. Liitumisavaldus peab sisaldama andmeid kliendi:

  • äriühingu registrikoodi;
  • nime;
  • kontaktandmete, sh tegevuskoha aadressi, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
  • esindusõigusega isiku ees- ja perekonnanime ja
  • kliendi poolt volitatud isiku isikukoodi, ees- ja perekonnanime kohta.

Liitumisavalduse kinnitab oma allkirjaga äriühingu esindusõigusega isik.

2.2. Kliendile väljastatakse avalduse alusel nii mitu volitatud isiku kasutajaõigust kui klient on märkinud esitatud liitumisavaldusele.
2.3. Bauhofil on õigus jätta Ärikliendi Profiklubi liikmelisus registreerimata ja/või kliendi liikmelisus mitte kinnitada, kui liitumisavalduse kohustuslikud andmeväljad on täitamata, sh äriühingu registrikood, nimi, kontaktandmed (tegevuskoha aadress, e-posti aadress, kontakttelefon), esindusõigusega isiku nimi ja allkiri või juhul kui taotlejal on juba kehtiv liikmelisus.
2.3.1. Ärikliendi Profiklubi liikmelisus hakkab kehtima pärast kliendi registreerimist andmebaasis ja kirjaliku kinnituskirja saatmist kliendi e-posti aadressile.
2.4. Ärikliendi Profiklubi kliendi ja tema volitatud isikute liikmelisus kehtib kuni kliendist äriühingu juhtorgani sellekohase otsuseni ja vastavasisulise teate viivitamata saatmisega Bauhofile.
2.5. Ärikliendi Profiklubi soodustuste kasutamiseks peab selle kasutaja liikmelisus olema aktiivne.
2.6. Liikmestaatuse peatumisel ei rakendu Ärikliendi Profiklubi soodustused.
2.7. Ärikliendi Profiklubi programmiga liitumise avalduse esitamisel ja reeglite tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja Bauhofi vahel kehtima leping käesolevas dokumendis toodud tingimustel.

3. Ärikliendi Profiklubi soodustused

3.1. Ärikliendi Profiklubi kliendi soodustused kehtestatakse punktis 3.2. loetletud tingimustel.
3.1.1. Ostusumma arvestus algab pärast kliendi andmete registreerimist Bauhofi Ärikliendi Profiklubi andmebaasis ühe ööpäeva jooksul.
3.2. Ärikliendi Profiklubi liikmetele kehtib Bauhofi kaupluses tavahinnaga toodetele kolmeastmeline allahindlus järgnevalt:

Tasemed Viimase 365 päeva ostude summa Allahindlus tavahinnast
Hõbeklient Kuni 999,99 eurot -25%
Kuldklient Alates 1000 eurot kuni 9999,99 eurot -30%
Platinum klient Alates 10 000 eurot -35%

3.2.1. Kliendi ostusumma arvestuse tase määratakse tema ostude kogusumma põhjal 365 päevase perioodi jooksul saavutatud tasemele. Taseme muudatus aktiveerub süsteemis automaatselt ühe ööpäeva jooksul.
3.3. Ärikliendi Profiklubi soodustused ei kehti Bauhofi e-poes www.bauhof.ee.
3.4. Ärikliendi Profiklubi soodustused ei kehti toidukaupadele, jookidele ja kinkekaartidele.
3.5. Ärikliendi Profiklubi kliendile on Bauhof teenused:

  • Mõõtu lõikamine 30% soodsam (Tartu, Pärnu ja Lasnamäe kauplustes)
  • Järelhaagise rent 30% soodsam
  • Värvide toonimine 30% soodsam

3.6. Ärikliendi Profiklubi kliendile laienduvad kaupluse perioodilised kampaaniapakkumised. Kampaaniapakkumised kauplustes võivad erineda.
3.7. Ärikliendi Profiklubi programmi raames ei summeerita erinevaid allahindlusi.
3.8. Bauhofil on õigus ühepoolselt muuta Ärikliendi Profiklubi tingimusi, teavitades sellest ette 14 päeva veebiaadressil www.bauhof.ee.
3.9. Soodustuse saamiseks ja taseme säilitamiseks ja/või kasvatamiseks punktis 3.2. loetletud tingimustel tuleb kliendil kassas enne ostu sooritamist liikmelisust kinnitav kaart või ID-kaart registreerida. Tagantjärele ostusummat kaardi arvestusse ei kanta.

4. Andmete töötlemine

4.1. Ärikliendi Profiklubi klientidega seotud füüsiliste isikute andmete töötlemisel lähtub Bauhof Group AS mõistest “juriidiline isik”, mis hõlmab kõiki kliendi poolt volitatud isikuid, kes kasutavad teenust seoses ametikohustusega.

5. Muud tingimused

5.1. Ärikliendi Profiklubi plastkaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud koheselt teatama talle määratud Bauhofi kaupluse kontaktisikut. Bauhof ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.
5.1.2 Info kauba lepingule mittevastavusest teavitamise ja vastutuse kohta leiad siit
5.2. Ärikliendi Profiklubiga seotud küsimuste korral palume saata e-kiri aadressil profikaart@bauhof.ee